I. For Flix-selskapene: Generelle transportbetingelser

Oppdatert: 27.05.2024

1 Anvendelse av disse vilkårene

Vilkår for transport gjelder for transport av passasjerer på FlixBus’ nettverk for langdistansebusser. Transport på FlixTrain-jernbanenettet styres av separate vilkår for transport
Kjøretøyene brukes til transport av passasjerer.

1.1 Betingelsene for transport gjelder for transport av passasjerer i nettverket til Flix SE (heretter også: «Flix») i samsvar med regulering om busspassasjerers rettigheter FOR-2016-02-25-193. Kjøretøyene brukes til passasjertransport.

Så lenge tjenesten leveres av samarbeidspartnere (heretter også: «Partnere»), skal deres generelle vilkår for virksomheten og spesifikke regler og vilkår gjelde utelukkende. Disse finner du på partnernes nettsteder. Vær oppmerksom på at det er mulig at de kun er tilgjengelige på engelsk. Partnerne påtar seg ingen transportforpliktelser ved bruk av FlixBus-merket.

2 Rett til transport

2.1 Det er en transportsrett forutsatt at en transportkontrakt er inngått.

2.2 Bestillingsbekreftelsen (se punkt 3.1) gir passasjeren rett til en reise mellom starten og destinasjonen som er angitt på billetten. 

2.3 Ved bestilling av en reise om bord på kjøretøyet foreligger transportplikt kun når det er tilstrekkelig med ledige sitteplasser for hele strekningen.

2.4 Ved behovsstopp foreligger kun transportplikt når en reisebestilling er gjennomført fra eller til denne holdeplassen innen tilhørende forhåndsbestillingsfrist. Behovsstopp er merket som sådan i den aktuelle rutetabellen. De tilsvarende tidsfristene for forhåndsbestilling finner du i den oppsatte rutetabellen.

3 Billetter, transportkostnader

3.1 De fastsatte fraktkostnadene må betales som vederlag for transporten. For dette formålet utstedes billetter av Flix. Bestillingsbekreftelsen, enten utskrevet eller vist i elektronisk form (PDF-fil), og gyldig offisiell legitimasjon med bilde anses som billett. Hvis en bestilling gjøres om bord på kjøretøyene, vil den håndskrevne eller utskrevne kvitteringen anses som kjøpsbevis og bestillingsbekreftelse. En billett genereres for hver person og hver reise. Forbindelser med omstigning regnes som én reise. Passasjerens for- og etternavn og eventuelt fødselsdato må oppgis under bestillingsprosessen. Kontroll om det foreligger rett til transport skjer ved sammenligning av navnet til den reisende med bestillingslisten, som vises for føreren eller stasjonspersonalet på grunnlag av den aktuelle bestillingssituasjonen på mobiltelefonen. Dette skjer helst ved skanning av billettene.

3.2 Den reisende skal gjennomføre en bestilling før reisen begynner. Det er kun tillatt å gå inn i rommet for reisende i kjøretøyet med en gyldig bestillingsbekreftelse.

3.2.1 Reiser kan bestilles på nettet på nettportalene, via Flix’ apper for smarttelefoner, hos samarbeidspartnere, og på enkelte bemannede busstasjoner. På grunn av dette anbefales forhåndskjøp (Internett, app eller et byrå).

3.2.2 En bestillingsbekreftelse (bestillingsdata) lagres, kan hentes via nettportalen og kan også sendes til passasjeren via e-post om nødvendig.

3.2.3 Hver passasjer med gyldig billett har rett til et sete. I slike tilfeller prioriteres passasjerer med barn og bevegelseshemmede ved valg av sete. 

3.3 Kjøp av billett på nett:

3.3.1 Fremstillingen av produkter i nettbutikken, tilgjengelig via internett og smarttelefon-appen, skal ikke utgjøre et juridisk bindende tilbud, men snarere en ikke-bindende nettkatalog som ber mulige passasjerer om å sende inn tilbud. Ved å klikke på «Bestill»-/«Betal»-knappen, legges det inn en bindende bestilling for varene i handlekurven. En billett genereres for hver person og hver reise. Forbindelser med omstigning blir behandlet som én reise. Bekreftelse på mottak av bestillingen sendes umiddelbart etter at den er sendt inn via en automatisk e-postbekreftelse. Kontrakten for transport skal ikke anses å være inngått før Flix har akseptert bestillingen ved å utstede en godkjenningsbekreftelse. Denne bekreftelsen kan utstedes med den automatiserte e-postbekreftelsen eller separat på et senere tidspunkt.

3.3.2 Nåværende teknologi betyr at datakommunikasjon via Internett ikke kan garanteres på en feilfri og/eller permanent tilgjengelig måte. Det er ikke mulig å utvikle og drive dataprogrammer (programvare) og databehandlingssystemer (maskinvare) på en fullstendig feilfri måte og utelukke alle uforutsigbare faktorer som kan oppstå i forbindelse med Internett. På grunn av dette skal Flix ikke påta seg noen garantier for den konstante, uavbrutte tilgjengeligheten til nettstedet og de tekniske systemene. På grunn av de tekniske egenskapene til Internett kan det ikke garanteres at bestillingsalternativene på Internett er tilgjengelige hele tiden. Det foreligger ingen rett til besparelser eller rabatterte priser dersom systemet på grunn av tekniske problemer først er tilgjengelig igjen på et senere tidspunkt (f.eks. forsalgsperiode).

3.3.3 Det gjøres oppmerksom på at lovens bestemmelser om angrerett ved fjernsalgsavtaler ikke gjelder for transportavtaler som inngås ved fjernsalg over Internett, jf. angrerettloven § 2 e, og hvor den næringsdrivende ved avtaleinngåelsen forplikter seg til å utføre tjenesten på et bestemt tidspunkt eller innen en bestemt frist. Dette står i kontrast til nettbasert postordrevirksomhet. Våre vilkår for avbestilling forblir imidlertid upåvirket av det ovennevnte.

3.4 Betjente salgskontorer:

Salgsbyråer, billettsalg og kundeserviceavdelingen til FlixCompanies kan kreve et gebyr for å fullføre en bestilling eller avbestilling. Servicegebyr fra salgsstedet belastes avhengig av salgsstedet.

3.5 Transportkostnader:

3.5.1 Det skal ikke være noen rett til å bestille alle pristrinn eller priskvoter i forbindelse med noen bestemt form for bestilling. Særlig økonomi- og kampanjepriser kan bare delvis bestilles på nettet.

3.5.2 Billettprisen dekker kun persontransport, mens andre tjenester som reservering av seter og transport av sykler, ekstra bagasje eller spesialbagasje må betales separat.

3.5.3 Spesifikke bestillingsvilkår gjelder for reduserte priser. Offentliggjøringen av takstvilkårene for de enkelte rutene skal være avgjørende i denne sammenheng.

4 Ugyldige billetter

Passasjeren er forpliktet til å vise både billetten og gyldig legitimasjon med bilde når FlixCompanies’ ansatte ber om det ved stikkprøvekontroller for å kontrollere billettens gyldighet.

5 Økte transportkostnader

5.1 Passasjerer er forpliktet til å betale en forhøyet transportavgift dersom det oppdages at de reiser om bord på et kjøretøy og ikke har bestilt plass på den aktuelle reisen, enten på forhånd eller ved ombordstigning.

5.2 Passasjerer som ved kontroll viser seg å ha unnlatt å foreta en gyldig bestilling, er forpliktet til å oppgi korrekte personopplysninger og identifisere seg på forespørsel.

5.3 De forhøyede transportkostnadene skal utgjøre det dobbelte av den vanlige billettprisen for den strekningen passasjerene reiser, men minst NOK 300, pluss billettprisen for den resterende strekningen til bestemmelsesstedet som passasjerene reiser til. Hvis passasjerene ikke kan verifisere den tilbakelagte distansen, brukes rutens startpunkt for beregning av de økte transportavgiftene.

5.4 De forhøyede transportkostnadene må betales umiddelbart, eller i andre tilfeller senest 2 uker etter at betalingsoppfordringen er mottatt i tekstform. Ved utløpet av denne fristen blir det belastet et behandlingsgebyr på NOK 35 for hver skriftlig betalingsforespørsel. FlixCompanies forbeholder seg retten til å iverksette ytterligere tiltak knyttet til videre sivile og/eller straffesaker.

6 Rutetabeller

6.1 Det tas forbehold om endringer av tillatte og offentliggjorte reisetider, terminer, kjørestrekninger og turpriser av viktig grunn, spesielt for å implementere bestemmelser fra tillatelsesmyndigheter.

6.2 Hvis rutene som er publisert i rutetabellen er merket med henvisningen «med forbehold om offentlig godkjenning», er lisensprosedyren som kreves for å inkludere de respektive transportforbindelsene i den publiserte rutetabellen ennå ikke avsluttet for de aktuelle rutene (forbindelse, stoppested, reisedag, pris osv.).

6.3 Endringer i rutetabellen som trer i kraft etter kontraktsinngåelsen og som transportøren ikke er ansvarlig for (f.eks. langvarige virkninger av naturkatastrofer eller permanente byggeplasser), gir ikke passasjerene rett til å kreve kompensasjon så lenge disse endringene bare avviker ubetydelig fra de opprinnelig avtalte avgangs- og ankomsttidene, dvs. opptil maksimalt 2 timer. Vesentlige endringer i rutetabellen gir passasjerene rett til å trekke seg fra transportavtalen uten kostnad. For å gjøre dette, bes passasjerene enten kontakte kundeservicetelefonen:

 • Telefonoppringninger fra Tyskland og Sveits (tysk fasttelefon): +49 30 300 137 300
 • Telefonoppringninger fra Østerrike (østerriksk fasttelefon): +43 820 910 340
 • Telefonoppringninger fra Italia (italiensk fasttelefon): +39 (02) 947 59 208
 • Telefonoppringninger fra Frankrike (fransk fasttelefon): +33 (0)1 76 36 04 12
 • Telefonoppringninger fra Storbritannia (britisk fasttelefon): +44 1491 502156
 • Telefonoppringninger fra Kroatia (kroatisk fasttelefon): +385 1 800 03 80
 • Telefonoppringninger fra Danmark (dansk fasttelefon): +45 35 15 40 55
 • Telefonoppringninger fra Sverige (svensk fasttelefon): +46812411600
 • Telefonoppringninger fra Tsjekkia (Tsjekkisk fasttelefon): +420 228 880 001
 • Telefonoppringninger fra Polen (polsk fasttelefon): +48 22 307 93 34
 • Telefonoppringninger fra Ungarn (ungarsk fasttelefon): +36 1 701 04 78
 • Telefonoppringninger fra Romania (romersk fasttelefon): +4 0373 808 000
 • Telefonoppringninger fra Ukraina (ukrainsk fasttelefon): +38 044 228 1473 
   

eller via e-post på service@flixbus.no. Passasjerene skal ikke ha påbegynt reisen i disse tilfellene. Andre passasjerrettigheter forblir upåvirket.

7 Reisestart

7.1 Passasjerer anbefales å møte opp på avgangsstedet 15 minutter før reisen starter.

7.2 Krav på transport og den bestilte reisen kan tildeles på annen måte dersom passasjerer ikke er til stede på planlagt avgangstid og -sted for den bestilte ruten.

7.3 Hvis passasjerer varsles via SMS, e-post eller annet skriftlig format om en forsinkelse i reisen, bortfaller kravet om transport ved passasjerens fravær først med virkning fra det forsinkede reisetidspunktet som er angitt i SMS-en eller e-posten.

7.4 Passasjerens navn sammenlignes med bestillingslisten som vises på mobiltelefonen til sjåføren eller personalet på busstasjonen, basert på den aktuelle bestillingssituasjonen, for å avgjøre om det foreligger et krav på befordring. Dette skjer helst ved skanning av billettene. I spesielle tilfeller må passasjeren identifisere seg for sjåføren og servicepersonalet ved forespørsel ved å sende inn den trykte eller elektroniske (som PDF-fil) bestillingsbekreftelsen, samt en gyldig offentlig utstedt foto-ID (identitetskort, pass eller lignende, inkludert et gyldig visum, om nødvendig).

8 Omstigninger

8.1 Som en generell regel er de publiserte planlagte tjenestene direkte forbindelser. I noen tilfeller kan en omstigning være nødvendig.

8.2 Hvis en omstigning er planlagt, garanterer FlixCompanies passasjerenes videre transport til den bestilte destinasjonen. FlixCompanies tilbyr i unntakstilfeller erstatningstransport hvis en shuttlebuss ikke kan vente på en forsinket forbindelsesbuss. I noen tilfeller kan dette være i form av motorbusser som drives av andre selskaper, biler eller jernbane. Krav om en bestemt transportform skal ikke anerkjennes. Hvis destinasjonen ligger langt unna eller det ikke finnes rimelige alternative forbindelser, slik at det er nødvendig å fortsette reisen dagen etter, tilbys passasjerene gratis overnatting på et mellomklassehotell.

8.3 Reguleringen som er beskrevet ovenfor, gjelder kun i tilfeller der passasjerbestillinger med Flix har direkteforbindelser. Passasjerer som bestiller enkeltruter og kombinerer disse til en reise med omstigning, bærer risikoen for å gå glipp av en forbindelse. Krav om erstatningstransport eller hotellovernatting kan ikke gjøres gjeldende i disse tilfellene. Flix eller FlixCompanies skal imidlertid gjøre sitt ytterste for å informere passasjerene om alternative forbindelser.

8.4 Omstigning til transporttjenester som ikke drives av FlixCompanies kan ikke garanteres.

9 Generelle passasjerforpliktelser

9.1 Anvisningene til kjøre- og servicepersonalet må følges.

9.2 Kjøre- og klargjøringspersonalet har autorisasjon til å bortvise åpenbart alkoholiserte personer eller personer som er narkotikapåvirket fra transporten. Det samme gjelder for passasjerer som av andre grunner utgjør en fare for sikkerheten til andre reisende eller som påvirker andre medpassasjerers velbefinnende i betydelig negativ grad. Retten til erstatningstransport foreligger ikke i dette tilfellet.

9.3 Røyking om bord på bussen er ikke tillatt. Dette forbudet gjelder også e-sigaretter.

9.4 Passasjerer er ansvarlige for skader som de forårsaker på, i eller til bussen på en tilsiktet måte.

9.5 Passasjerer som forsettlig eller ved grov uaktsomhet forårsaker tilsmussing av bussen, er forpliktet til å betale FlixCompanies et rengjøringsgebyr på minst NOK 1200. Passasjerer skal imidlertid ha rett til å dokumentere bevis på at det ikke har oppstått noen skade eller at skaden er betydelig mindre enn den ovennevnte faste satsen.

9.6 Transportøren kan kansellere transportavtalen uten varsel dersom en passasjer til tross for (muntlig) advarsel oppfører seg så forstyrrende at det ikke lenger er rimelig for transportøren og/eller de øvrige passasjerene å fortsette reisen. Dette gjelder også hvis passasjeren ikke overholder objektivt begrunnede retningslinjer (f.eks. sikkerhetsretningslinjer). I dette tilfellet har transportøren rett til å beholde beløpet betalt for reisen. 

9.7 Alle passasjerer er forpliktet til å bruke sikkerhetsbeltene i henhold til lovbestemte forskrifter, i den grad bussen er utstyrt med slike.

9.8 Under pauser/stopp eller ved politikontroller skal busspassasjerene forlate bussen hvis kjøre- og servicepersonalet ber om det. Passasjerene er forpliktet til å følge pausetiden som er angitt av kjøre- og servicepersonalet under disse pausene. Kjørepersonalet er autorisert til å fortsette kjøringen dersom en passasjer ikke kommer tilbake til bussen etter at den angitte pausetiden er over, og er ikke ansvarlig for fraværet av en passasjer etter at den angitte pausetiden er over.

10 Særlige forpliktelser for passasjerer på internasjonale ruter

10.1 Alle passasjerer som ønsker å krysse en internasjonal grense, er selv ansvarlige for å overholde alle lover og reguleringer knyttet til nødvendige reisedokumenter, visum, utenlandsk valuta, toll og helseforskrifter. FlixBus er ikke ansvarlig for eventuelle konsekvenser som følge av at passasjeren ikke overholder slike lover og reguleringer, selv om disse endres etter bestilling.

10.2 Alle passasjerer som ønsker å krysse en internasjonal grense, er ansvarlige for å ha med seg alle nødvendige reisedokumenter og for å overholde lovene i hvert land de ønsker å reise fra, gjennom eller til.

10.2.1 For borgere fra EU, Norge og Island godtas det nasjonale ID-kortet som reisedokument, mens borgere av alle andre nasjonaliteter må ha pass. 
Dette omfatter ikke: oppholdstillatelser (som ikke gir rett til å krysse grensen), førerkort, bibliotek-ID-kort, student-ID-kort, helseforsikringskort og lignende dokumenter.

10.2.2 Det anbefales at passasjerer på egen hånd sjekker innreise- og reisekravene i destinasjonslandet/transittlandet ved å kontakte de relevante ambassadene eller konsulatene og ved å gå inn på nettstedet på http://europa.eu/youreurope/citizens/travel/entry-exit/index_en.htm. FlixBus er ikke ansvarlig for eventuelle konsekvenser dersom en passasjer ikke har med seg de nødvendige reisedokumentene under reisen.

10.3 Alle passasjerer må utlevere nødvendige reisedokumenter for grensekryssende trafikk til sjåføren eller servicepersonalet før hver reise med langdistansebuss. Dette er underlagt en flyktig kontroll av sjåføren eller servicepersonalet.

10.4 FlixBus forbeholder seg retten til å nekte ombordstigning for passasjerer som ikke kan fremlegge reisedokumenter i henhold til punkt 10.2.1.

10.5 I henhold til artikkel 10.4 er FlixBus ikke forpliktet til å refundere billetten helt eller delvis, eller til å yte noen form for kompensasjon.

10.6 Innsjekket bagasje skal forbli ulåst for å for å gjøre tollklareringen så raskt som mulig.

10.7 Passasjerer er forpliktet til kun å ta med seg varer som etter art og mengde er fritatt for toll.

11 Barn og mindreårige

11.1 Små barn mellom 0 og 3 år må kun transporteres i egnede barneseter. Under reisen må disse være sikret med sikkerhetsbeltene som finnes i bussene. Barnesetene må være sikret med 2-punkts belter, og de voksne som følger med de små barna må sørge for dette.

11.2 Barn og mindreårige som ennå ikke har fylt 10 år, har bare lov til å ta nasjonale og internasjonale reiser hvis de ledsages av en voksen.

11.3 Barn og mindreårige mellom 10 og 14 år kan bare reise alene når en forelder eller verge har bekreftet skriftlig under bestillingen at den mindreårige er både i stand til og ansvarlig nok til å reise alene og uten tilsyn. Flix, FlixCompanies og tilknyttede selskaper påtar seg uttrykkelig ikke noe ansvar for å overvåke en mindreårig. Barn som reiser alene, kan ikke reise alene på nattbusser eller over landegrenser. I tillegg er ikke alle barn som reiser alene autorisert til å delta på reiser med videreforbindelser.

11.4 Unge personer over 15 år kan reise alene. Ved internasjonale forbindelser må foreldre eller foresatte sørge for at ungdom har med seg alle dokumenter og identitetskort som er nødvendige for å krysse grensen (se også punkt 11.2).

11.5 Barn skal reise til redusert pris. Denne reguleringen skal gjelde for barn og mindreårige som ennå ikke er fylt 15 år. Hvis en tilgjengelig kampanjepris er lavere enn den reduserte prisen, skal barn automatisk betale den lavere prisen.

12 Passasjerer med nedsatt funksjonsevne eller begrenset mobilitet

12.1 Alle skal få mulighet til å reise, uavhengig av om de har en funksjonsnedsettelse eller begrenset mobilitet. Personer med nedsatt funksjonsevne eller begrenset bevegelighet vil få assistanse av FlixBus i henhold til vedlegg I a og b i EU-regulering 181/2011 innenfor transportørens ansvarsområde.

12.2 Ledsagere samt mobilitetsassistanse og førerhunder

12.2.1 Ledsageren din har rett til å reise gratis hvis du kan bevise at du har behov for å være ledsaget til enhver tid. Dokumentasjonen fremlegges ved avreise ved å vise det aktuelle dokumentet som angir behovet for konstant overvåkning, i Norge «Ledsagerbevis» eller en legeerklæring.

12.2.2 For å sikre at det er mulig å transportere personer med nedsatt funksjonsevne eller begrenset mobilitet samt deres ledsager, må passasjeren informere oss om sine behov før bestilling. (C.f. punkt 12.5.3).

12.2.3 Mobilitetsassistanse- og førerhunder som må medbringes av personer, transporteres uten ekstra kostnad, forutsatt at det foreligger bevis eller tilsvarende sertifisering av funksjonshemmingen (jf. punkt 12.2.1). Disse dyrene er ikke pålagt å bruke munnkurv.

12.2.4 For å sikre at det er mulig å transportere en ledsager eller førerhund, må passasjeren informere vår kundeservice per telefon om sine behov før bestilling, senest 36 timer før avreise.

12.3 Busstopp/busstasjoner

FlixCompanies har ingen innflytelse på den infrastrukturelle tilstanden til holdeplassene og busstasjonene som besøkes, og dermed heller ikke på tilgangen for funksjonshemmede. FlixBus kan derfor ikke gi noen garanti for dette. Den respektive operatøren av stasjonen er ansvarlig for dette.

12.4 Nektet transport

12.4.1 Hvis kjøretøyets utforming eller infrastruktur, inkludert busstasjoner og bussholdeplasser, fysisk hindrer ombordstigning, utgang eller transport av funksjonshemmede eller bevegelseshemmede personer på en sikker og driftsmessig gjennomførbar måte, forbeholder FlixCompanies seg retten til å nekte å godta en reservasjon, utstede eller stille en billett til rådighet eller la den aktuelle personen gå ombord i kjøretøyet. I så tilfelle skal den eller de involverte personene informeres om alle andre akseptable alternative transportmåter ved bruk av tjenester som tilbys av FlixCompanies.

12.4.2 På grunn av kjøretøyets konstruksjon er det i dag kun mulig å ta med personer med nedsatt funksjonsevne eller begrenset bevegelsesevne som kan påbegynne reisen på egen hånd og uten eksterne hjelpemidler. Passasjerer kan be om å bli ledsaget av en annen person etter eget valg som er i stand til å yte den assistansen som kreves av funksjonshemmede eller bevegelseshemmede for å kompensere for de ovennevnte begrensningene. Ledsagere av denne typen transporteres gratis og tildeles seter ved siden av funksjonshemmede eller bevegelseshemmede så langt det er mulig.

12.4.3 Berørte passasjerer vil bli underrettet omgående, og hvis de ber om det skriftlig, innen fem virkedager etter at anmodningen er mottatt, om årsaken til transportnektelsen.

12.4.4 Dersom transporten av en passasjer med nedsatt funksjonsevne eller begrenset mobilitet kontrolleres og billett utstedes, og denne passasjeren deretter nektes transport, har både passasjeren og ledsageren følgende muligheter: a) enten å be om refusjon av billettprisen og gratis returreise til det opprinnelige avreisestedet som er angitt i transportkontrakten så snart som mulig, eller b) å fortsette reisen på en alternativ rute med en akseptabel erstatningstransporttjeneste til bestemmelsesstedet som er angitt i transportkontrakten.

12.5 Transport av rullestoler eller ganghjelpemidler

12.5.1 Passasjerer med nedsatt funksjonsevne eller begrenset mobilitet har rett til å transportere sammenleggbare rullestoler eller ganghjelpemidler gratis i bussens bagasjerom. Rullestolene må av sikkerhetsgrunner være sammenleggbare og uten elektrisk drift.

12.5.2 I tillegg må alle rullestoler som trengs i passasjerkabinen, uavhengig av produksjonsdato for festepunktene for sikringsanordningene, ha såkalte lastknutepunkter i henhold til DIN 75078-2 samt produsentgodkjenning i henhold til DIN EN 12183 eller 12184. Overholdelse av standardene for transport som er angitt ovenfor, skal bekreftes via skjemaet som sendes før bestilling. (jf. punkt 12.5.4).

12.5.3 For å bekrefte at transport vil være mulig, bes passasjeren om å oppgi den nøyaktige modellen for rullestolen eller andre ganghjelpemidler til kundeservice før bestilling, via telefon fra 14 dager og senest 7 dager (for transport i passasjerkabinen) eller 36 timer (for transport i bagasjerommet) før avgang.

12.5.4 Passasjeren garanterer at rullestolen er funksjonell og teknisk i stand til å brukes trygt under reisen. Rullestolen må oppfylle gjeldende lovbestemte sikkerhetskrav. Transport i rullestol kan nektes hvis det er mye som tyder på at sikker transport ikke er mulig eller er tvilsom. Transportøren er ikke ansvarlig for skader som skyldes tekniske mangler ved rullestolen.

13 Setereservasjon

13.1 Gjøre en setereservasjon

13.1.1 På noen FlixBus-reiser kan et spesifikt sete reserveres ved bestilling på våre nettsteder, partnerbyråer eller billettkontorer hos FlixCompanies. Tilgjengelighet og reservasjonsgebyr varierer avhengig av rute, linje, sete, kategori (midtgang, vindu, rad eller bord) og tidspunkt for bestillingen.

13.1.2 Bestillingen av en setereservasjon bekreftes med henvisning til bestillingsbekreftelsen. Ved bestilling for flere personer er ikke sitteplassreserveringene personbundet, dvs. at de enkelte personene i bestillingen ikke er tilordnet noen bestemte sitteplassreserveringer.

13.1.3 Det er ingen krav om å foreta en (betalt) setereservasjon. Hvis ingen setereservasjon er gjort og ingen automatisk setetildeling ble gjort av systemet, kan passasjeren fritt velge et sete i et definert område når reisen starter. I slike tilfeller kan vi ikke sikre at familier og grupper kan sitte sammen. Vi sørger imidlertid alltid for at alle kunder har et sete på bussen.

13.2 Begrensninger av setereservasjoner

13.2.1 Hvis du ikke ankommer bussen i tide, vil du miste kravet til setet og transporten. I slike tilfeller har FlixBus rett til å tildele billetten til en annen person i samsvar med punkt 7.2. Det anbefales derfor at du ankommer holdeplassen senest 15 minutter før avgang, selv om du har reservert plass.

13.2.2 Som hovedregel er det bare personer med plassreservasjon som har rett til å sitte på et reservert sete. FlixBus kan omfordele seter av drifts- eller sikkerhetsmessige årsaker, også etter avgang. Dette kan for eksempel skje når gravide, mindreårige, barn som reiser alene eller personer med fysiske funksjonshemninger må flytte til et annet sete og ingen tilsvarende seter er ledige. I slike tilfeller må bussjåførens anvisninger følges. Seter kan tildeles uten hensyn til rase, religion, hudfarge, nasjonalitet eller kjønn.

13.2.3 Hvis en setereservasjon endres og det ikke er mulig å tildele et sete i den reserverte eller høyere kategorien, kan passasjeren kreve tilbake setereservasjonsavgiften.

13.2.4 Ved avbestilling og forsinkelser i henhold til punkt 17 refunderes setereservasjonsavgiften.

13.2.5 Det gis ingen refusjon hvis passasjeren ikke reiste eller setet ble tildelt eller kjøpt gratis.

13.3 Avbestillinger og omstigninger 
Gebyret for setereservasjon refunderes når en reise avbestilles eller ombookes, med mindre setet ble tildelt gratis. Bestemmelsene i punkt 5 i bestillingsvilkårene gjelder. Hvis en reise avbestilles, kan setereservasjoner overføres til andre personer i samme reservasjon.

13.4 Bestille et ekstra sete

13.4.1 Reglene 13.1 til 13.3 gjelder.

13.4.2 Et ekstra sete er ikke et tilleggskrav for transport i henhold til punkt 2.2. Derfor kan den ikke overføres til en annen person uten en gyldig billett.

13.4.3 Gebyret for den ledige plassen reguleres av våre til enhver tid gjeldende billettpriser. Punkt 13.1.1. gjelder også setereservasjonsgebyret for det ekstra setet.

14 Forsikring

[Gjelder ikke]

15 Transport av varer

15.1 Bagasje:

15.1.1 Bagasjekvoten inkludert i prisen er begrenset til ett kolli gratis bagasje per passasjer, med en maksimal størrelse på 80 x 50 x 30 cm per kolli. Det er tillatt med noe avvikende dimensjoner dersom bagasjens totale størrelse i høyde, bredde og lengde ikke overstiger 160 cm. Hver passasjer kan ta med gratis bagasje på opptil 20 kg. Med bagasje menes kofferter og vesker. Å ta med en tursekk er et unntak. Vær oppmerksom på at noen av våre linjer kan ha unntak fra bagasjereglene. Disse vil om nødvendig bli angitt under bestillingsprosessen og på den utstedte billetten.

15.1.2 Tilleggsbagasje

15.1.2.1 I enkelte tilfeller og innenfor rammen av eksisterende kapasitet er det tillatt å ta med en ekstra bagasjeenhet (ekstrabagasje) med maksimale mål på 80 x 50 x 30 cm og en maksimal vekt på 20 kg mot betaling. Litt andre mål er også tillatt for ekstra bagasje, forutsatt at den totale bagasjemengden ikke overstiger 160 cm. Det finnes ingen generell rett til å ta med mer enn ett kolli reisegods. Vær oppmerksom på at noen av våre linjer kan ha unntak fra bagasjereglene. Disse vil om nødvendig bli angitt under bestillingsprosessen og på den utstedte billetten.

15.1.2.2 Bestilling av ekstra bagasje på forhånd er nødvendig. Bestillingen kan enten gjøres på nett under bestillingsprosessen eller på nett via Administrere bestillingen min etter billettkjøpet. Hvis det er nok plass i bagasjerommet på bussen og det ikke er bestilt ekstra bagasje ennå, kan du kjøpe ekstra bagasje fra bussjåføren. Denne vurderingen er bussjåførens ansvar. Tilgjengelighet og ekstra bagasjegebyr varierer avhengig av rute, linje, tidspunkt for bestilling og bestillingsmetode.

15.1.3 Passasjerer er forpliktet til å merke bagasjen sin med navn og adresse for å sikre korrekt tildeling og retur, og ikke minst for å unngå forveksling.

15.1.4 Passasjerene er selv ansvarlige for å laste bagasjen når de bytter kjøretøy. Mulig assistanse fra sjåføren vil kun gis i unntakstilfeller og rettferdiggjør ikke eventuelle krav på det samme, med mindre passasjeren det gjelder er funksjonshemmet eller en person med redusert mobilitet.

15.2 Håndbagasje:

15.2.1 Håndbagasje fraktes gratis, men er begrenset til ett kolli per passasjer med en maksimal størrelse på 42 x 30 x 18 cm og en maksimal vekt på 7 kg.

15.2.2 Passasjerene er forpliktet til å oppbevare og overvåke håndbagasjen i passasjerområdet på en måte som sikrer at sikkerheten og driften av bussen ikke settes i fare og at andre passasjerer ikke utsettes for ulempe. Håndbagasje skal i prinsippet oppbevares på bagasjehyllene eller plasseres under setene foran passasjerene.

15.2.3 Håndbagasjen og innholdet skal tas vare på av passasjeren så lenge reisen varer og må overvåkes på riktig måte. Hvis det observeres uautorisert tilgang fra tredjeparter, skal bussjåføren informeres. Passasjerene bes om å kontrollere at håndbagasjen er komplett før reisen avsluttes.

15.3 Spesialbagasje:

15.3.1 Såkalt spesialbagasje krever forhåndsregistrering av passasjerer og bekreftelse på at transport er mulig. Det foreligger ikke noe generelt krav om transport av spesialbagasje.

15.3.2 Artikler som overskrider standard bagasjedimensjoner anses som spesialbagasje. De generelle dimensjonene på spesialbagasje kan imidlertid ikke overstige 240 cm (høyde i cm + bredde i cm + dybde i cm). Ett kolli spesialbagasje kan ikke overstige en maksimal vekt på 30 kg.

15.3.3 Transport av spesialbagasje skal begrenses til ett kolli per passasjer.

15.3.4 Fast inventar, møbler eller møbeldeler, elektronisk utstyr, surfebrett og pappkartonger er generelt unntatt fra transport. Ortopediske hjelpemidler og sykler regnes ikke som spesialbagasje. Disse er underlagt egne vilkår.

15.3.5 Det er nødvendig å bestille spesialbagasje på forhånd. Bestillingen kan enten gjøres på nett under bestillingsprosessen eller på nett via Administrere bestillingen min etter billettkjøpet. Hvis det er nok plass i bagasjerommet på bussen og ingen spesialbagasje er bestilt ennå, kan du kjøpe spesialbagasje fra bussjåføren. Denne vurderingen er bussjåførens ansvar. Tilgjengelighet og gebyr for spesialbagasje varierer avhengig av rute, linje, tidspunkt for bestilling og bestillingsmetode.

15.4 Musikkinstrumenter:

15.4.1 Musikkinstrumenter anses som spesialbagasje. Hvis det aktuelle instrumentet (inkludert etui) er mindre enn den fastsatte størrelsen på håndbagasjen, kan det transporteres gratis i stedet for håndbagasje. Hvis det aktuelle instrumentet (inkludert kofferten) er større enn den fastsatte størrelsen på håndbagasjen, må det transporteres i bagasjerommet. I dette tilfellet vil det bli belastet et ekstra gebyr (jf. punkt 15.3.5). Musikkinstrumenter og kofferter som måler mer enn 135 x 48 x 35 cm vil ikke bli transportert.

15.4.2 Det anbefales generelt sett å transportere musikkinstrumenter i kofferter med hardt skall.

15.5 Verdifulle gjenstander og elektronisk utstyr:

15.5.1 Verdifulle gjenstander, for eksempel kontanter, smykker, edle metaller, nøkler, briller (solbriller og/eller lesebriller), elektroniske enheter (bærbare datamaskiner, iPad-er, nettbrett, MP3-spillere, mobiltelefoner, kameraer, strømbanker, litiumbatterier eller litiumakkumulatorer), e-sigaretter, elektroniske forbruksvarer (spesielt bærbare datamaskiner, mobiltelefoner osv.) som er påvirket av en tilbakekallingshandling fra produsenten eller forhandleren, kontaktlinser, proteser, medisiner, viktige dokumenter (vitnemål, andre attester, legitimasjon, pass, førerkort, verdipapirer) osv. og skjøre gjenstander må fraktes i håndbagasje, ikke vanlig bagasje, og er underlagt passasjerens aktsomhet.

15.5.2 Dersom passasjerer likevel velger å legge verdifulle gjenstander i sin vanlige bagasje, kan det ikke gjøres krav om erstatningsansvar. Tilfeller av forsett eller grov uaktsomhet skal unntas fra det ovennevnte.

15.6 Barnevogner:

15.6.1 Barnevogner skal transporteres som spesialbagasje (maks. én barnevogn per passasjer). Barnevognen må være sammenleggbar. Ikke-sammenleggbare barnevogner skal ikke transporteres. Registrering må gjøres via telefon til kundeservice tidligst 48 timer før reisen starter.

15.6.2 Barnevogner transporteres gratis.

15.7 Sykler og el-sparkesykler:

15.7.1 Sykler

15.7.1.1 Sykler fraktes på enkelte ruter. Sykler må være av standard størrelse uten tilbehør og må ikke overstige en vekt på 20 kg. El-sykler, pedelecs, tandemer eller trehjulssykler fraktes ikke.

15.7.1.2 Vi anbefaler at alle passasjerer som ønsker å ta med sykkel, bestiller reise og sykkelplass i god tid.

15.7.1.3 Transport av sykler er avhengig av tilgjengelig kapasitet på maksimalt fem sykler per buss. Det skal ikke være noe generelt krav om transport av sykler.

15.7.1.4 Transport av sykler er underlagt et ytterligere sykkelgebyr. Tilgjengelighet og sykkelgebyr varierer avhengig av rute, linje, tidspunkt for bestilling og bestillingsmåte. Syklene transporteres på sykkelholdere. I spesielle tilfeller er transport kun mulig i egnede vesker i bagasjerommet (f.eks. sammenleggbar sykkel). Sykkelbagens samlede dimensjoner kan ikke overstige 240 cm (høyde + bredde + dybde) og må ikke veie mer enn 20 kg. I så fall må kundeservice varsles (jf. pkt. 15.3.5).

15.7.2 El-sparkesykler

15.7.2.1 Transport av elektriske sparkesykler og lignende varer på langdistansebusser er ekskludert.

15.8 Gjenstander glemt eller etterlatt i bussen er ikke dekket av forsikring. Dersom passasjerer har glemt igjen gjenstander i bussen, må de fylle ut hittegods-skjemaet på Flix’ nettsider.

15.9 Farlige stoffer og gjenstander er ikke tillatt under reisen, spesielt

 • eksplosive, brannfarlige, radioaktive, illeluktende eller etsende stoffer,
 • uemballerte eller ubeskyttede gjenstander som kan skade passasjerene. 
  Dette omfatter for eksempel våpen, ammunisjon og pyroteknikk.

16 Transport av dyr

16.1 Transport av hunder og andre dyr i langdistansebusser er i prinsippet utelukket.

16.2 Reglene spesifisert i 12.2.3 samt 12.2.4 gjelder for mobilitetsassistanse og førerhunder.

17 Passasjerrettigheter i tilfelle forsinkelser eller kansellering

17.1 Hvis det er en kansellering eller forsinkelse, vil FlixCompanies eller busstasjonsoperatøren varsle passasjerene som reiser fra en bemannet terminal om situasjonen så raskt som mulig, og senest 30 minutter etter planlagt avgangstid, og informere dem om forventet avgangstid så snart denne informasjonen blir tilgjengelig. FlixCompanies skal tilby alle passasjerer, spesielt de som reiser fra ubemannede busstasjoner, elektronisk informasjon om kanselleringer eller forsinkelser. For å motta denne informasjonen via SMS, må passasjerene oppgi mobiltelefonnummeret under bestillingen.

17.2 Hvis det er rimelig å anta at avreise for den bestilte reisen må kanselleres, eller vil bli forsinket med mer enn 120 minutter eller i tilfelle overbooking, har passasjerer følgende alternativer: (a) å fortsette sine reiser så snart som mulig på en annen rute som tar dem til destinasjonen som er fastsatt i transportkontrakten med tilsvarende betingelser som de som er navngitt i den samme, eller (b) å be om refusjon av billettprisen og en gratis returreise med bussen til avreisestedet som er fastsatt i transportkontrakten, som relevant. Krav om refusjon av den fulle, betalte prisen skal eksistere både for de delene av reisen som er fullført, samt for de som ikke er fullført hvis passasjeren ikke kan fullføre reisen i samsvar med hans/hennes opprinnelige reiseplaner. Tilbakebetaling skal skje i kontanter innen 14 dager etter at kompensasjonskravet er mottatt eller passasjerene har fått valget mellom (a) eller (b) ovenfor, med mindre passasjerene godtar en annen form for refusjon.

17.3 Flix skal tilby passasjerene gratis innkvartering på hotell eller annen form for innkvartering, samt være behjelpelig med å organisere transport mellom busstasjonen og innkvarteringsstedet. Dette gjelder dersom et opphold på en natt eller mer er nødvendig som følge av at reisen er innstilt eller forsinket fra busstasjonen i mer enn 90 minutter ved reiser med en planlagt lengde på mer enn tre timer. I slike tilfeller skal Flix tilby passasjerene snacks, måltider eller forfriskninger som står i forhold til ventetiden eller forsinkelsen, forutsatt at disse er tilgjengelige i bussen eller på busstasjonen eller kan skaffes på en rimelig måte. Flix skal begrense den totale kostnaden for overnattingen, unntatt transportkostnadene mellom busstasjon og overnatting, til 80 euro per natt per passasjer og til maksimalt to netter. Ovennevnte krav om gratis overnatting på hotell eller annen form for innkvartering skal ikke gjelde dersom Flix kan bevise at kanselleringen eller forsinkelsen var forårsaket av ugunstige værforhold eller alvorlige naturkatastrofer som gjør at sikker drift av den planlagte busstjenesten ikke er mulig.

17.4 I tilfelle kjøretøyet blir ubrukelig under reisen, skal Flix tilby passasjerer videre transport med et erstatningskjøretøy eller annen form til et passende ventested fra hvor reisen kan fortsette.

17.5 Videre krav som oppstår fra skade forårsaket av kanselleringen eller forsinkelsen, skal ikke utelukkes.

18 Ansvar

18.1 Ved lettere uaktsomhet er det kun ved brudd på vesentlige kontraktsforpliktelser at ansvar kan gjøres gjeldende, bortsett fra ved skade på liv, helse eller lemmer. Ubegrenset ansvar for forsett og grov uaktsomhet skal fortsette å gjelde.

18.2 Ansvar for utilsiktet skade er utelukket ved alminnelig uaktsomhet. Dette gjelder ikke ved forsettlig eller uaktsom skade på kropp, liv og helse.

18.3 Erstatningens størrelse ved dødsfall skal beregnes i henhold til gjeldende nasjonale lover. Det maksimale kompensasjonsbeløpet i henhold til nasjonale lover skal ikke være mindre enn NOK 220 000 per passasjer.

18.4 Ansvars- og kompensasjonsnivå for skade på bagasje skal begrenses og utelukkes som følger:

18.4.1 I tilfelle skade på bagasjekolli som følge av en ulykke med buss, eller tap av bagasjekolli som følge av det samme, skal kompensasjonsnivået per skadekrav per passasjer og bagasjekolli begrenses til NOK 1200.

18.4.2 Ansvar skal utelukkes i tilfeller der tap av bagasje ikke var forbundet med en ulykke som involverte bussen, i tillegg til forveksling eller tyveri av det samme, unntatt i tilfeller av forsett og grov uaktsomhet.

18.4.3 Ansvar for skade eller ytterligere skade som følge av passasjerers manglende pakking av bagasje på en passende måte skal utelukkes, unntatt i tilfeller av forsett og grov uaktsomhet.

18.5 Kompensasjon ved skade på rullestoler og annet mobilitetsutstyr eller hjelpemidler skal alltid tilsvare, som et minimum, erstatningsverdien eller reparasjonskostnadene for det tapte eller skadede utstyret. I denne prosessen vil alle anstrengelser bli gjort for å skaffe minst en midlertidig erstatning som tilsvarer de tekniske og funksjonelle egenskapene til den tapte eller skadede rullestolen eller annet mobilitetsutstyr.

18.6 Beløpet for all annen skade på eiendom, som hverken er utilsiktet skade på bagasje eller skade på rullestoler eller andre mobilitetshjelpemidler eller hjelpemidler, skal begrenses til NOK 1200 med mindre skade på eiendom er basert på forsett eller grov uaktsomhet.

18.7 Begrensningene og utelukkelsene av ansvar skal ikke gjelde for et lovpålagt obligatorisk ansvar uten feil eller hvis det er antatt en feilfri garanti i individuelle tilfeller.

19 Supplerende generelle transportbetingelser

[Gjelder ikke]

20 Jurisdiksjonsområde

Jurisdiksjonsområdet for registrerte næringsdrivende, juridiske og fysiske personer som ikke har noen generell jurisdiksjon i Norge, samt for fysiske personer som har flyttet eller bosatt seg i utlandet etter å ha inngått en transportkontrakt, hvis bosted eller vanlige bosted på det tidspunktet klagen ikke er kjent, er Oslo.

21 Bestemmelser uten virkning

Dersom enkelte bestemmelser i disse generelle forretningsvilkårene skulle være eller bli helt eller delvis uten virkning eller ugyldige, skal dette i prinsippet ikke påvirke effektiviteten av transportavtalen som helhet. 
 

II.  Landsspesifikke spesielle transportbetingelser

1. Utfyllinger av transportvilkår Danmark

 • til 5: Studenter, barn og pensjonister får ved reising innenfor Danmark en rabatt på de vanlige prisene. Vær oppmerksom på at du ved bestilling og reise til redusert pris ved reisens start må fremlegge en gyldig bildelegitimasjon. Billetter for barn, studenter eller pensjonister gjelder kun ved forevisning av legitimasjon. Hvis du ikke kan forevise legitimasjon for føreren, bortfaller retten til redusert billett, og du må ha en vanlig billett for turen. 
  Danske vernepliktige soldater kan reise kostnadsfritt ved å fremvise tilsvarende bevis og legitimasjon. Det må foretas en sitteplassreservering via e-post: service@flixbus.no
 • til 11: Klausulene 11.2, 11.3 og 11.5 gjelder ikke for forbindelser innenfor Danmark. Mindreårige under 16 år kan reise alene innenfor Danmark, også på reiser med overgang, hvis en forelder eller person med foreldremyndighet har bekreftet skriftlig at den aktuelle mindreårige er i stand til å reise uten ledsagelse og tilsyn. FlixBus påtar seg uttrykkelig intet ansvar for tilsyn med mindreårige. Innenfor Danmark reiser barn alltid til redusert takst sammenlignet med voksenbilletter. Inntil to barn under 12 år kan reise gratis hvis de ledsages av en reisende på over 16 år. Ett barn under 12 kan reise gratis når det ledsages av et barn på mellom 12 og 15 år.

2. Utfyllinger av transportvilkår Frankrike

 • til 7.6.: Alle passasjerer over 18 år, som reiser til Frankrike og innenfor det franske territoriet, må fra 9. august 2021 ha en av de tre helseprøvene som er relevante for helsepasset: enten et sertifikat for full vaksinasjon, bevis på en gyldig negativ RT-PCR-test eller antigentest, resultatet av en positiv RT-PCR-test som attesterer rekonvalesens fra Covid-19, minst 11 dager og ikke mer enn 6 måneder gammel. 
  Passasjerer som ikke har tilstrekkelig bevis på dette kan bli ekskludert fra reisen. I så fall er det ingen rett til erstatningstransport. 
  Fra 30. september 2021 gjelder disse tiltakene for alle passasjerer over 12 år.
 • til 11: Klausulene 11.2, 11.3 og 11.4 kommer ikke til anvendelse for forbindelser innenfor Frankrike og forbindelser fra Frankrike ut av landet. Mindreårige under 16 år må ledsages av en person med foreldremyndighet under reisen. For ungdom i alderen 16 og 17 år som reiser fra Frankrike til utlandet, skal en person med foreldremyndighet garantere at ungdommen har med seg alle nødvendige dokumenter og legitimasjonspapirer som trengs for å passere grensen (identitetskort eller pass).
 • til 12.2.1: Hvis personen har: - I Frankrike, et «invaliditets-» eller «prioritert» mobilitets- og inkluderingskort - I Tyskland, et handikapkort for sterkt handikappede eller en legeerklæring - I Italia, et sertifikat utstedt av den regionale helsemyndigheten (ASL) eller av State Social Welfare Organization (INPS) - I Tsjekkia kan en person med et gyldig ZTP/P-kort utstedt i Tsjekkia (PS) som nektes reservasjon, utstedelse eller levering av billett eller ombordstigning på grunn av funksjonsnedsettelse, be om å bli ledsaget av en annen person etter eget valg som er i stand til å yte den assistansen vedkommende trenger. Den ledsagende personen må være over 18 år, transporteres kostnadsfritt og, der det er mulig, tildeles et sete ved siden av den funksjonshemmede personen eller personen med redusert bevegelighet.
 • til 12.2.3: Tilgang til transport er autorisert for førerhunder eller hjelpehunder som følger med personer som holder «mobilitetsinklusjons»-kortet med «invaliditets»- og «prioritert»-merke. Førerhunder og hjelpehunder under opplæring har de samme rettighetene. Føreren eller hjelpehunden må identifiseres av guiden eller ved hjelpehundens identifikasjonssertifikat. Disse dyrene er unntatt fra kravet om munnkurv. I tillegg må de på internasjonale ruter ha med hundepasset for alle internasjonale reiser.
 • til 21.2: Etter å ha kontaktet kundeservice og i mangel av et tilfredsstillende svar innen 60 dager, informeres passasjeren om muligheten til å benytte seg av megling ved å kontakte reiselivsmekleren gratis. Dette kan gjøres enten per post til følgende adresse: MTV – MEDIATION TOURISME VOYAGE Service dépôt des saisines BP 80303 75823 PARIS Cedex 17, eller elektronisk ved å sende inn forespørselen via den nettbaserte plattformen, som kan nås via følgende kobling: https://www.mtv.travel/saisine-du-mediateur/.

3. Utfyllinger av transportvilkår Italia

 • til 11.1: Barn mellom 0 og 3 år kan kun transporteres i egnede barneseter. Disse setene må sikres med de to-punkts setebeltene som er tilgjengelige på bussen, og de må leveres av de voksne som ledsager de mindreårige. FlixBus er ikke ansvarlig for egnetheten og samsvaret med juridiske krav til barneseter som bæres av de voksne som ledsager de mindreårige.

  Mindreårige som er minst 3 år gamle, kan transporteres ved hjelp av fastspenningssystemer, kun hvis sistnevnte er godkjent og kompatibel med høyden (art. 172.6 Italienske trafikklover [Codice della Strada]).

  Hvis bussen ikke er utstyrt med godkjente sikringssystemer, må mindreårige transporteres med standard sikkerhetsbelter, kun hvis sistnevnte er kompatible med høyden. Denne bestemmelsen gjelder kun for barn som veier mindre enn 36 kg.

  Kun voksne som er ansvarlige for tilsyn av de mindreårige vil være ansvarlige hvis de ikke overholder disse bestemmelsene. Passasjerer som veier opptil 36 kg og er opptil 1,50 m høye, kan reise uten å bruke barnesikringssystemer, kun hvis de ikke sitter på første rad og de ledsages av en passasjer som er minst 16 år gammel. 

  På internasjonale ruter kan mindreårige mellom 0 og 14 år (mindreårige som ikke er 14 år ennå) kun reise hvis de reiser sammen med en voksen (foreldre, verge eller annen person som er myndig). Hvis mindreårige under 14 år reiser på internasjonale ruter sammen med en voksen som ikke er deres foreldre eller verge, må sistnevnte gi uttrykkelig autorisasjon, signere et samtykkebrev ved det kompetente politihovedkontoret (Questura), som kan lastes ned på følgende lenke

  Gyldigheten av reiseautorisasjonen er begrenset til den enkelte reisen (skal anses som en enveis- og/eller returreise) utenfor den mindreåriges bosted, med en bestemt destinasjon. 

  Hvis mindreårige i alderen mellom 14 og 15 år (mindreårige som allerede er 14 år, men ennå ikke 15 år) ønsker å reise på internasjonale ruter uten å være ledsaget av en voksen, må foreldre eller foresatt gi en skriftlig tillatelse, som skal legges ved billetten, ved hjelp av skjemaet som er oppgitt på følgende lenke

  På innenlandsruter, kan mindreårige mellom 0 og 10 år (mindreårige som ennå ikke er 10 år) kun reise hvis de reiser sammen med en voksen (foreldre, verge eller annen person som er myndig). Hvis mindreårige under 10 år reiser på innenlandsruter ledsaget av en annen voksen enn deres foreldre eller verge, må sistnevnte gi skriftlig tillatelse til å bli vedlagt billetten ved bruk av skjemaet som finnes på følgende lenke

  Hvis mindreårige i alderen mellom 10 og 15 år (mindreårige som er eldre enn 10 år, men ennå ikke 15 år) ønsker å reise på innenlandsruter uten å være ledsaget av en voksen, må foreldre eller verge gi en skriftlig tillatelse, som skal legges ved billetten, ved hjelp av skjemaet som er oppgitt på følgende lenke

  Flix og FlixCompanies er ikke ansvarlige for tilsyn av de mindreårige.

 • til 12: En person med nedsatt mobilitet i bruk av transport på grunn av fysisk funksjonshemning (sensorisk eller lokomotorisk, permanent eller midlertidig), intellektuell funksjonshemning eller andre årsaker til funksjonshemming, eller på grunn av alder, og med en tilstand som krever tilstrekkelig oppmerksomhet og tilpasning av tjenesten til alle passasjerer til hans eller hennes spesifikke behov («Person med funksjonshemming eller redusert bevegelighet» eller «Funksjonshemmet person»).
 • til 12.2.1: En følgeperson har rett til å reise gratis hvis passasjeren kan bevise behovet for ledsager til enhver tid. Bevis gis ved å vise det aktuelle dokumentet som oppgir behov for konstant assistanse ved avgang; i Italia er helsesertifikatet (Certificato) utstedt av den lokale helsemyndigheten (ASL) eller Institutt for nasjonal sosialforsikring (INPS).
 • til 12.2.3: Tjenestehunder for personer med funksjonshemninger og førerhunder for blinde transporteres gratis ved fremvisning av et gyldig dokument som beviser alvorlig funksjonshemning eller tilsvarende sertifikat (se 12.2.1). Disse dyrene må bruke munnkurv hvis sjåføren eller en passasjer ber om det.
 • ang. 12.5.1: Av sikkerhetsgrunner må rullestoler være sammenleggbare og ikke elektriske. Propeller og eventuelle eksterne motorer som skal brukes på rullestolen, er også ekskludert av samme grunn.

4. Utfyllinger av transportvilkår Polen

 • til 2.2: Tjenesteytelsen utelukker ikke passasjerens rett til å endre beforsringskontrakten eller trekke seg fra befordringskontrakten på det sted bussen stopper på et busstopp under reisen for forbindelser som drives av FlixBus Polska sp. z o.o. Tilbaketrekking fra befordringskontrakten under reisen krever forhpndsbeskjed til sjåføren. Endring av befordringskontrakten under reisen krever at man på forhånd informerer sjåføren og kjøper en ny billett.
 • til 3.1: Billetter som kjøpes for forbindelser fra FlixBus Polska sp. z o.o., gjelder som regning med hensyn til den polske mva-loven.
 • til 3.2.1: Kjøp av billetter for forbindelser som drives av FlixBus Polska sp. z o.o. er mulig om bord på utvalgte busser.
 • til 3.5.4: For reiser innenfor Polen blir det gitt lovbestemte rabatter til berettigede personer etter polsk lov om krav på rabattert transport i offentlig trafikk eller andre bestemmelser. Gebyret blir i dette tilfellet beregnet på grunnlag av lovbestemt rabatt og pris som er angitt i gebyrlisten som gjelder for den angitte strekningen. Passasjeren er forpliktet til å fremlegge et gyldig dokument for å bekrefte retten til rabatt før innstigning i bussen. Informasjon om tildelte lovbestemte konsesjoner og gyldige dokumenter for bekreftelse av berettigelsen finner du her.
 • til 5: For tjenester som drives av FlixBus Polska sp. z o.o., skal bestemmelsene som er fastsatt under pkt. 5 også gjelde ved anerkjennelse av manglende gyldig dokument som bekrefter rett til gratis eller redusert billettpris.
 • til 5.3: For tjenester som drives av FlixBus Polska sp. z o.o., skal den økte billettprisen være summen av den aktuelle billettprisen og tilleggsprisen: 150 PLN – belastes under inspeksjonen eller 200 PLN – når en betalingsforespørsel er gitt.
 • til 5.4: For tjenester som drives av FlixBus Polska sp. z o.o., skal den økte billettprisen og tilleggsprisen tilbakebetales, og betalingsforespørselen skal kanselleres, etter betaling av ekspedisjonsgebyret på 15 PLN, og hvis passasjeren, senest innen 7 dager fra transportdatoen, kan fremlegge dokumenter der den relevante reisen ble bestilt eller har rett til gratis eller redusert pris. Den relevante dokumentasjonen skal sendes via kontaktskjemaet på https://www.flixbus.no/om-flixbus/kontakt-oss eller med registrert brev til adressen: FlixBus Polska sp. z o.o. Fabryczna 5A, 00-446 Warsaw, Polen.
 • til 9.3: I Polen er det ikke tillatt å nyte alkohol om bord i bussen.
 • til 9.5: For forbindelser som gjennomføres av FlixBus Polska sp. z.o.o., finner 9.5 anvendelse i formen at passasjeren må betale en erstatning på et beløp som dekker de faktiske skadene.
 • til 12: I Polen og på tjenester som drives av FlixBus Polska sp. z o.o., gjelder avsnitt 12.2.3 og 12.2.4 for personer med funksjonshemninger med assistansehunder som definert av de relevante lovene. Følgende bestemmelser gjelder:
 • til 12.2.3: Assistansehund for en person med funksjonshemninger transporteres uten ekstra kostnad, forutsatt at den er utstyrt med sele og at personen med funksjonshemninger har et sertifikat som bekrefter status for en assistansehund og et sertifikat for påkrevde veterinærvaksinasjoner. Disse dyrene er ikke pålagt å bruke munnkurv.
 • til 12.2.4: Bestemmelsen gjelder ikke.
 • til 18: For Polen finner reglene oppført i 17 ingen anvendelse, men følgende ansvarsbestemmelser (17.8.1 til 17.8.9), tilsvarende polsk sivilrett og polsk persontransportlov gjelder:
 • til 18.8.1: Klager som oppstår i forbindelse med transportavtalen som er inngått med transportøren, skal rettes skriftlig via skjema på nettportalene til Flix til FlixBus eller ved skriftlig henvendelse til følgende adresse: FlixBus Polska sp. z o.o. Fabryczna 5A, 00-466 Warsawa, Polen. Klager kan rettes innen ett år fra den dagen som omstendighetene som er gjenstand for klagen oppsto.
 • til 18.8.2: Klagene skal alltid navngi personen som har innlevert klagen, beskrivelse av omstendighetene og anklagene som skyldes dette, angivelse av lidd skade, kravet som stilles og underskriften til den som legger inn klagen. Original eller kopier av billetten og andre dokumenter for inngåelse av transportavtalen må vedlegges klagene, inkludert de som beviser et krav på kostnadsfri eller redusert transport.
 • til 18.8.3: I tilfelle klager vedrørende bagasje skal de nøyaktige skadene og omstendighetene som disse har oppstått under, fremlegges.
 • til 18.8.4: Når klagen ikke inneholder de forutsetningene som er nevnt ovenfor, skal denne informasjonen innleveres i etterkant. Transportøren oppfordrer i så fall den som klager til å innlevere disse angivelsene innen 14 dager etter mottak av forespørselen. En manglende reaksjon fra den klagendes side på oppfordringen innen denne fristen, fører til at klagen ikke behandles videre.
 • til 18.8.5: Transportøren behandler klagen innen 30 dager fra dato for mottak av utfylt klage.
 • til 18.8.6: Flere betingelser og en detaljert klageprosess er regulert i den polske transportloven og i utførelsesbestemmelsene.
 • til 19 og 20: Disse bestemmelsene kommer ikke til anvendelse for forbindelser som drives av FlixBus Polska sp. z o.o.

5. Utfyllinger av transportvilkår Tsjekkia

 • til 3.3.3: I henhold til bestemmelsene i paragraf 1840 i lov nr.89/2012 Coll., Sivillovboken, med endringer, skal  spesialbestemmelsene angående pliktene etter kontrakter som gjennomføres som fjernsalgsavtaler, hvor forbrukeren har rett til å trekke seg fra avtalen innen en periode på fjorten dager, ikke komme til anvendelse på avtaler om passasjertransport.
 • til 11.2 til 11.4: I stedet for aldersbegrensningen i punktene 11.2 til 11.4, kan barn under seks år kun transporteres hvis de ledsages av en person som er over ti år.
 • til 11.5: Passasjerer opp til seks år transporteres vederlagsfritt; dette gjelder ikke for barn nummer to eller etterfølgende som ledsages av den samme passasjeren eller hvis barnet får et separat sete etter anmodning fr a den ledsagende passasjeren. Passasjerer mellom 6 og 18 år reiser til rabattpriser.
 • til 12: I Tsjekkia reiser personer med funksjonshemming eller bevegelseshemming til reduserte priser hvis de kan fremvise et gyldig ZTP-kort eller ZTP/P-kort utstedt i Tsjekkia.
 • til 12.2.1: Reisefølge transporteres vederlagsfritt når det fremlegges dokumentasjon for behov for permanent reisefølge. Fremleggelse av dokumentasjon defineres som å vise frem det aktuelle dokumentet ved reisens begynnelse, med angivelse av behov for permanent reisefølge; i Tsjekkia er dette et gyldig ZTP/P-kort utstedt i Tsjekkia.
 • til 12.2.4: Denne bestemmelsen gjelder ikke.
 • til 17.2: I tilfelle en passasjer har en enveisbillett for en forbindelse som fra avreisestasjonen er forsinket med 60 minutter eller mer, og passasjeren bestemmer seg for å annullere reisen sin, har de rett til å få refundert billettprisen for reisen.
 • til 18.1. til 18.3, 18.6, 18.7: De lovbestemte ansvarsbestemmelsene skal gjelde.
 • til 18.4.2: I stedet for den inkluderte bestemmelsen skal følgende gjelde: bare bagasje med en pris som ikke overstiger CZK 3000 kan leveres for transport i bagasjerommet.
 • til 19: I tillegg til disse Alminnelige transportvilkår gjelder også dekretet fra ministeriet for transport og kommunikasjon nr.175/2000 Coll., om transportregler for offentlig passasjertransport på jernbane og vei eller annen relevant lovgivning.
 • til 20: Ethvert potensielt søksmål mellom FlixBus CZ s.r.o. og en passasjer skal behandles av en domstol i Tsjekkia. 

6. Utfyllinger av transportvilkår Sverige

 • til 17.2: 
  • Forsinkelser på turer med ruter som har samlet avstand kortere enn 150 km. (f.eks. rute 690 Arlanda til Stockholm C)
   • På turer med ruter som har samlet avstand kortere enn 150 km, gjelder andre bestemmelser i tilfelle forsinkelse på mer enn 20 minutter.
   • Passasjerene kan enten gjennomføre reisen med andre transportmåter eller fortsette reisen med den forsinkede bussen, og i begge tilfeller vil passasjerene ha rett til økonomisk kompensasjon. Det avhenger ikke av den avstanden du dekker selv, men av den samlede avstanden for den bussruten du benytter.
  • Kompensasjon for andre transportmåter.
   • Hvis det er rimelige indikasjoner til å anta at passasjerene vil bli forsinket mer enn 20 minutter til sin destinasjon, har passasjerene rett til først å gjennomføre reisen med andre transportmåter og deretter motta kompensasjon for den alternative transporten. Den alternative transporten kan for eksempel være offentlig transport, drosje eller egen bil. Anmodninger om refusjon for drosjeturer kan bare være gjenstand for vurdering dersom turen er blitt gjennomført fra og til de eksakte stasjonene som var bestilt eller planlagt.
   • Kostnadene med alternativ transport må være rimelige i forhold til omstendighetene og må ikke overskride 1/40 av prisbasebeløpet (tilsvarende «Folketrygdens grunnbeløp»), som definert av socialförsäkringsbalken (2010:110), (SEK 1182,50 for året 2020). Det er ingen forhåndsbestemte begrensninger på hva som er rimelige kostnader, men det bestemmes i hvert enkelt tilfelle.
   • Passasjerene kan også ha rett til kompensasjon for andre transportmåter for en forsinkelse, selv om passasjerene ikke har vært i stand til å kjøpe en bussbillett. Bussen må være mer enn 20 minutter forsinket og passasjerene bør spesielt ha planlagt å reise med akkurat denne bussen som er blitt forsinket. Det må foreligge bevis for at passasjerene har gjort noen forberedelser, så som å være på busstoppet/busstasjonen for å reise med den bussen som er blitt forsinket. 
  • Refusjon av billettpriser
   • Hvis passasjerene velger å fortsette reisen sin med den forsinkede bussen, har de rett til en prisrefusjon:
    • Hvis turen er forsinket med mer enn 20 minutter, har de rett til en 50 prosent refusjon av billettprisen.
    • Hvis turen er forsinket med mer enn 40 minutter, har de rett til en 75 prosent refusjon av billettprisen.
    • Hvis turen er forsinket med mer enn 60 minutter, har de rett til en 100 prosent refusjon av billettprisen.
   • Passasjerer som ber om refusjon for alternativ transport må fremsette et krav innen to måneder etter forsinkelsen.

7. Utfyllinger av transportvilkår Storbritannia

 • til 11.3: Gjelder kun reiser i Storbritannia.
 • til 11.4: Ved reiser utenfor Storbritannia må barnet være minst 16 år for å reise på egen hånd.

8. Utfyllinger av transportvilkår Spania

 • til 20: Flix SE gir uttrykkelig avkall på og ser bort fra behandlingen til Transport Arbitration Boards når det gjelder løsning av tvister knyttet til tjenestene vi tilbyr. Hvis passasjerer sender inn krav til Transport Arbitration Boards, blir de informert om alternative tvisteløsningsalternativer.

9. Tilleggsbetingelser for befordring i Hellas

 • til 9: Følgende passasjerforpliktelser gjelder:
  • Passasjerer har ikke lov til å lage støy (for eksempel å bruke radio på høyttalertelefon).
  • Må ikke feste klistremerker, dele trykte materialer, handle varer, drive med propaganda av noen form, spille musikkinstrumenter og tigge.
 • til 11.2: Barn og mindreårige som ennå ikke har fylt 7 år, har bare lov til å ta nasjonale og internasjonale reiser hvis de ledsages av en voksen.
 • til 11.3: Barn og mindreårige mellom 7 og 14 år kan bare reise alene når en forelder eller verge har bekreftet skriftlig under bestillingen at den mindreårige er både i stand til og ansvarlig nok til å reise alene og uten tilsyn. Flix, FlixCompanies og tilknyttede selskaper påtar seg uttrykkelig ikke noe ansvar for å overvåke en mindreårig. Barn som reiser alene, kan ikke reise alene på nattbusser eller over landegrenser. I tillegg er ikke alle barn som reiser alene autorisert til å delta på reiser med videreforbindelser.
 • til 11.4: Når det gjelder reiser mellom Hellas og EUs medlemsstater, kan barn og mindreårige reise alene etter at de har fylt 6 år. Når det gjelder barn med følge, må eventuelle barnevogner legges i bagasjerommet av barnets ledsager.
 • til 17.1: Passasjerer som reiser mellom Hellas og andre medlemsstater kan få tillatelse til å transportere små dyr på passasjerens ansvar og etter sjåførens eller annet autorisert transportpersonells vurdering, avhengig av kjøretøyets fyllingsgrad (kapasitet) og passasjerenes sikkerhet (med unntak av servicehunder) hvis:
  • dyrene settes i et sikkert transportbur, lukket type med dimensjoner opptil 70 cm x 40 cm x 50 cm.
  • De ledsages av eieren eller passeren.
  • Eieren eller passeren kan fremvise et personlig helsekort – pass for dyret.
  • Eieren eller innehaveren av dyret holder seg i nærheten av dyret og sørger for å unngå skade på, eller sjenanse for, de andre passasjerene.
  • De setter dyrene i frie rom i kjøretøyene, ute av korridorene, inngangs-/utgangspunktene og billettkontroll slik at de andre passasjerene skal få trygg transport.
  • I forbindelse med rutetrafikk og sporadisk trafikk mellom byer og innenlands, må dyrene transporteres i passasjerrommet og under ingen omstendigheter i bagasjerommet (gjelder også dyr i bunter).
  • Nærmere bestemt transporteres servicehunder, det vil si opplærte førerhunder for blinde og mobilitetsassistanse-hunder for bevegelseshemmede, sammen med hunder som er under opplæring som servicehunder, på følgende måte:
  • Uten bur og munnkurv, hvis de er i bånd, uansett størrelse.
  • Brukeren eller treneren av servicehunden (alt etter hva som er tilfelle) må på forespørsel fra billettkontrolløren eller personalet som er spesielt autorisert for dette formålet, ha med seg og vise frem de lovbestemte dokumentene som bekrefter at dyret er tilstrekkelig trent (hvis det er trent eller under trening), at det er friskt, og at brukeren eller treneren av hunden har relevant sertifisering og bevis på bruk av dyret.
  • Hvis en bruker eller trener er EU-borger eller statsborger i et tredjeland, men oppholder seg i Hellas i en kort periode, må de nødvendige dokumentene, som er utstedt av et formelt byrå eller en tjeneste fra opprinnelseslandet, oversettes til engelsk. Ved langtidsopphold i Hellas (f.eks. på grunn av arbeid, permanent opphold osv.) må de nevnte dokumentene offisielt oversettes til gresk av greske myndigheter i utlandet (ambassader osv.) i henhold til gjeldende lovgivning.
  • Brukeren eller treneren av servicehunden (alt etter hva som er tilfelle) må sørge for at kjøretøyet er rent og blir tatt vare på, og at de andre passasjerene kan ferdes uhindret.

Det bemerkes at ved skadeforvoldelse, så gjelder de generelle bestemmelsene i den sivile loven om dyreholderens ansvar for skade påført en annen person (art. 924 CV).

 • til 15: Transportøren og deres samarbeidspartnere er forpliktet til å sikre passasjerene i tilfelle en trafikkulykke, under hele transporten, til og med tidspunktet for ombordstigning og avstigning av kjøretøyet.