Er klimanøytrale bussreiser mulig?

Hvordan fungerer det?

Når du bestiller billetter på FlixBus' nettsider, merker du ganske enkelt av for ClimatePartners CO2-kompensasjon etter at du har valgt ønsket bussreise. Karbonutslippene for reisen regnes ut basert på reiselengde og reisetid. Dette beløpet legges så automatisk til billettprisen. Miljøtillegget utgjør om lag 1–3 prosent av billettprisen. Beløpet investeres i et klimavernprosjekt som er sertifisert etter internasjonale miljøstandarder.

Reis grønt! Det er bedre for miljøet ...

Hva sier du til å reise komfortabelt samtidig som du tar vare på miljøet? «Å reise grønt» innebærer at du alltid reiser på en miljøvennlig måte med lave karbonutslipp. Statistisk sett er ekspressbusser det beste transportmidlet med tanke på miljøet. Bussreisen kan faktisk bli helt karbonnøytral. FlixBus samarbeider nemlig med ClimatePartner og gir deg muligheten til å kompensere for reisens karbonutslipp og bidra til bærekraft ved å betale et eget miljøtillegg for reisen. Hos FlixBus sparer du ikke bare penger med våre rimelige billetter, du kan også reise i Europa og samtidig bidra til å ta vare på miljøet.

I 2017 brukes de innbetalte miljøtilleggene til følgende formål

Gjennom ditt Flixbus klimabidrag er du med på å finansiere det FN-godkjente atmosfair-prosjektet "Energieffektive ovner" i Rwanda i 2017. Disse effektive vedovnene bidrar til å redusere behovet for ved med rundt 80 % på landsbygda i Rwanda sammenlignet med tradisjonelle ovner. Slik bidrar prosjektet til å bevare skogen på stedet - blant annet skogen der verdens siste fjellgorillaene lever - og bidra til å beskytte miljøet. I tillegg støtter prosjektet en bærekraftig utvikling i Rwanda, et land som på grunn av sin sosioøkonomiske status er et av verdens aller minst utviklede. Prosjektet tilbyr verdifulle bidrag til lokalbefolkningen, blant annet:

  • subsidiering av ovnen "Modell Save80" til lokale familier
  • Høyere livskvalitet som følge av at man bruker mindre tid og kostnader på å samle ved
  • Medisinske studier viser bedre lungefunksjon hos brukere

I 2016 brukes de innbetalte miljøtilleggene til følgende formål

I 2016 brukes miljøtilleggene som passasjerene har betalt inn, på et vindparkprosjekt på den karibiske øya Aruba. Støtten er med på å finansiere oppføring og vedlikehold av vindkraftverk som en alternativ og bærekraftig energikilde. Vindparken på øya er et viktig pionerprosjekt for regional og fornybar energi i hele Karibia. Investeringen i vindkraft forbedrer den nasjonale energiforsyningssikkerheten, bidrar til globalt klimavern og fremmer utviklingen av bærekraftig energiproduksjon. Foruten klimavernet gir prosjektet også verdifulle bidrag til lokalbefolkningen:

  • Minsker avhengigheten av utenlandske energikilder ved å styrke selvforsyningen i regionen.
  • Styrker det lokale næringslivet ved å skape nye arbeidsplasser innen bygging, drift og vedlikehold av anleggene.
  • Den regionale infrastrukturen er bedret som følge av vindkraftprosjektet.
  • Den lokale luftkvaliteten er forbedret ved at man unngår skadelige stoffer som tidligere var en del av kraftproduksjonen fra fossile energikilder.