Hvis du opplever problemer med nettstedet, kan du ringe +49 (0)30 300 137 300 eller bruke Google Assisten i FlixBus-appen.

§§ geoTextTitle §§

§§ geoLinkText §§

Datavern

Internettportalen til FlixMobility GmbH samt den bestillingsportalen som er integrert i den (heretter samlet ”Nettsted”) driftes av FlixMobility GmbH, Friedenheimer Brücke 16, 80639 München, (heretter ”FlixMobility” eller ”vi”). Vi legger stor vekt på vernet av dine personopplysninger. Derfor er datavern av stor betydning for FlixMobility GmbH, og vi holder oss ved innsamlingen, behandlingen og bruken strengt til de lovgitte bestemmelsene i den europeiske personvernforordningen og forbundsdatavernloven.

1.   Innsamling, behandling og bruk av personopplysninger

Behandlingen av dine personopplysninger skjer ut fra følgende, rettslige grunnlag:

1.1 Avtaleforhold etter personvernforordningens artikkel 6, 1. ledd, bokstav b

Vi behandler de personopplysningene som er gitt oss frivillig (for- og etternavn, e-postadresse, mobilnummer) etter personvernforodningens artikkel 6, 1. ledd, bokstav b for gjennomføring av den avtalemessige avviklingen av billettbestillingen, for gjennomføringen av befordringen og for åpningen av en kundekonto eller innen rammene av tiltak fra før avtalen.

Vi lagrer de frivillig oppgitte mobilnumrene for å ta kontakt med deg ved forsinkelser eller for å gi opplysninger om endringer i reiseruten. For den nødvendige betalingsavviklingen trenger vi eventuelt i tillegg følgende data: For betalingen av en bestilt reise med kredittkort trenger FlixMobility ditt fullstendige navn, e-postadresse og opplysningene på kredittkortet ditt.

1.2 Legitim interesse etter personvernforordningens artikkel 6, 1. ledd, bokstav f

For gjennomføring av forvaltningsoppgaver (som IT-tjenester, kundeservice, regnskapsføring osv.) og for en effektiv intern forvaltning i vårt konsern, sendes de nødvendige data videre til FlixMobility GmbH. Så langt behandler vi etter personvernforordningen artikkel 6, 1. ledd, bokstav. f og eventuelt bokstav. b de nødvendige dataene med følgende formål:

  • De lagrede dataene for avtaleoppfyllelsen og gjennomføringen av bussreisene blir kun i nødvendig omfang videreformidlet til de bussforetakene som skal gjennomføre dem og andre tredjeparter (f.eks. tjenesteytere for IT, befordring, sending av kundeservice-e-post og nyhetsbrev og betalingsoppfyllelsen), innen rammen for registreringen og for å gjennomføre billettsalget. I begrunnede tilfeller (f.eks. ved skade på bussene) forbeholder vi oss å videreformidle kundedataene videre til den enkelte, befordrende busspartneren. De videreformidlede dataene har våre tjenesteytere kun rett til å bruke for å oppfylle sin oppgave og ikke for andre formål. Såfremt det foreligger en oppdragsbehandling, skjer utførelsen idet det tas hensyn til bestemmelsene om oppdragsbehanding etter personvernforordningen artikkel 28.
  • I tillegg til gjennomføringen av billettbestillingen bruker FlixMobility GmbH dine data også til annonseformål og for markeds- og meningsundersøkelser for å kunne informere deg per post eller per nyhetsbrev om tilbud og nyheter tilpasset dine interesser. Her gjennomfører vi ut fra en legitim interesse etter personvernforordningens artikkel 6, 1. ledd, bokstav f en annonsescoring om interessebaserte annonsering. Bruken av dine data for annonseformål, markeds- og meningsundersøkelser og annonsescoring kan du alltid protestere mot gjennom en meddelelse til FlixMobility GmbH, Friedenheimer Brücke 16, 80639 München eller til data.protection@flixbus.com.
  • Innenfor rammen av betalingsgjennomføringen blir dine data eventuelt videreformidlet til følgende betalingstjenesteytere. Kredittkortnummeret og andre bankdata lagres ikke hos FlixMobility og videreformidles direkte til betalingstjenesteyteren:
    • Gjennomføringen av betalingen skjer gjennom vår partner Adyen BV, Simon Carmiggeltstraat 6 – 50, 1011 DJ Amsterdam. For å forhindre og avdekke svindeltilfeller oversender vi din IP-adresse til vår partner Adyen BV, Simon Carmiggeltstraat 6 – 50, 1011 DJ Amsterdam. Din IP-adresse blir således lagret av Adyen BV. Samtlige data blir overført kryptert.
    • Betalingsmetodene kredittkort, Giropay og iDeal gjennomføres av Heidelberger Payment GmbH med sete i Gaisbergstr. 11-13, 69115 Heidelberg. I tillegg kommer firma PAY.ON AG med sete i Lucile-Grahn-Str. 37, 81675 München i kontakt med betalingsdataene. Heidelberger Payment GmbH er et betalingsinstitutt i den betydning som ligger i den tyske loven om betalingstjenestekontroll] (ZAG) og registrert hos Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn (Registreringsnummer: 122914).
    • Betalingsmetoden Paypal blir gjennomført av PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A., 5. Etage, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg. Videre opplysninger om datavern fra Paypal, finner du i datavernerklæringen fra Paypal.

1.3 Samtykke etter personvernforordningen artikkel 6, 1. ledd, bokstav a

Hvis du velger betalingsmåten bankbelastning, samtykker du innenfor rammen av din billettbestilling til videreformidlingen av dine personopplysninger (navn, adresse, fødselsdato, e-postadresse og girokontodetaljer) og de som trengs for billettbetalingen for å kontrollere identiteten og boniteten samt avtalegjennomføringen til RatePAY GmbH, RatePAY GmbH, Schlüterstraße 39, 10629 Berlin. Her overlater vi vårt betalingskrav til RatePAY. Alle enkelthetene finner du i de ekstra, Generelle Forretningsvilkårene og i dataverntipset for RatePAY-betalingsmåtene.
 

2.  Brukerinnlogging/Kundekonto

Hos oss har du mulighet for å opprette en personlig kundekonto. I kundekontoens passordbeskyttede område kan du greit administrere bestillingene dine og legge inn dine data for fremtidige reiser.

De feltene som er obligatoriske og merket (*), og som inneholder personopplysninger, kommer kun til å bli brukt ved gjennomføringen og behandlingen av brukerkontoen. Det som først er obligatorisk, er kun e-postadressen din. Med den verifiserer vi din identitet. Innenfor rammen av registreringen kan du frivillig også opplyse om ditt navn, din adresse eller eventuelt kontodataene dine.

Disse dataene kommer til å bli brukt både for faktureringen og for funksjonen med automatisk forhåndsutfylling ved fremtidige bestillinger. I tillegg kan du her frivillig også legge inn ditt mobiltelefonnummer for å bli kontaktet i tilfelle en forsinkelse eller endring av reiseforløpet.

Hvis du har samtykket her, blir såkalte vedvarende informasjonskapsler under funksjonen ”Forbli innmeldt” lagt inn i sluttbrukerapparatet, noe som medfører at du ikke behøver å melde deg på under påfølgende besøkt til nettstedet vårt. Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for deg hvis du i nettleseren din har deaktivert lagringen av slike informasjonskapsler.

Du kan når som helst aktualisere eller slette din personlige kundekonto – og dermed også de personopplysningene du har lagt inn.

De personopplysningene som på grunn av lovbestemte lagringsfrister er nødvendige inntil avtalegjennomføringen, forblir uberørt av en sletting.
 

3.  Nyhetsbrev

Personopplysningene og e-postadressen som ble innhentet med ditt samtykke etter personvernforordningens artikkel 6, 1. ledd, bokstav a og gitt ved billettbestillingen, brukes for å kommunisere med deg (f.eks. tjenestemeldinger, systemnyheter, e-post for bekreftelse av registreringen din, for overføring av brukerkontoinformasjon, informasjon om dine billetter og reiseruter eller reiseprofiler).

E-postadressen vi mottar i sammenheng med bestillingen eller reisen bruker vi til (etter UWG §7, 3. ledd) å regelmessig sende deg e-poster med tilbud fra vårt sortiment om lignende produkter som det du allerede har kjøpt. Du kan når som helst tilbakekalle bruk av e-postadressen din ved å sende en melding til unsubscribe@flixbus.com eller via nyhetsbrevets avmeldingslink. 

Hvis du registrerer deg via vår påmeldingslenke for nyhetsbrevet følger påmeldingen med sin tillatelse av personvernforordningens art. 6, 1. ledd bokstav a. Du kan når som helst tilbakekalle bruken av e-postadressen din ved å sende en melding til unsubscribe@flixbus.com eller via nyhetsbrevets avmeldingslink.
 

4.  Datasikkerhet

Brukernes privatsfære på nettstedet vårt og de tilknyttede systemene beskytter vi ved tekniske og organisatoriske tiltak. For å sørge for sikker overføring av personopplysninger bruker vi krypteringsprotokollen TLS (som grunnleggende krypteringsprosess anvendes RSA-2048 for Public-Key-infrastrukturen.) Denne prosessen brukes på vellykket vis i hele World Wide Web. Alle personopplysninger (navn, adresse, betalingsdata osv.) blir dermed kryptert og således sikkert overført på Internett. Du kan av et symbol (låst hengelås) i den nederste vinduslisten i nettleseren din se at du beveger deg i et sikret område.

5.  Dataoverføringer til tredjeland

Behandlingen av dataene skjer som hovedregel i Tyskland eller i EU-statene. Hvis det i bestemte tilfeller planlegges behandling i tredjeland, skjer behandlingen kun hvis EU-Kommisjonen har konstatert datavernnivåets egnethet i tredjelandet i henhold til personvernforordningens artikkel 45 eller ut fra EUs standardavtaleklausuler.
 

6.  Dataenes lagringstid

Vi lagrer dataene så lenge de er nødvendige for hvert behandlingformål (f.eks. avtalegjennomføring, annonseformål) og for å oppfylle de handels- og skatterelaterte lagringsforskriftene etter personvernforordningens artikkel 6, 1. ledd, bokstav c og den tyske handelslovbok (HGB) § 257, 1. ledd og den tyske gebyrloven § 147, 2. ledd.


7.  Ombudets kontaktdata

Personvernombudet for behandlingen av personopplysninger er FlixMobility GmbH, Friedenheimer Brücke 16, 80639 München, e-postadresse service@flixbus.no, representert ved forretningsførerne André Schwämmlein, Arnd Schwierholz, Daniel Krauss, Jochen Engert.

8.  Opplysnings- og klagerettigheter

Ifølge personvernforordningen har du rett til kostnadsfrie opplysninger om dine lagrede data samt eventuelt rettigheten til å korrigere, slette, begrense behandlingen, rett til dataoverførbarhet (GDPR art. 20) og til å tilbakekalle dine lagrede data. Henvend deg til FlixMobility GmbH, Friedenheimer Brücke 16, 80639 München vedrørende dette eller send oss en e-post til data.protection@flixbus.com.       

Vårt personvernombud kan du kontakte på data.protection@flixbus.com.

I tillegg har du klagerett om datavern hos den tilsynsmyndigheten som har ansvaret for oss.

9. Bruk av informasjonskapsler (cookies)

Ved besøk på nettstedet vårt blir det lagt igjen informasjon i form av en informasjonskapsel (små tekstfiler) i nettleseren din. I den blir det lagret opplysninger om din bruk av nettstedet (identifikasjons-ID, besøksdato osv.) Med anvendelsen av informasjonskapsler letter vi din bruk av vårt onlinetilbud ved forskjellige tjenestefunksjoner (som f.eks. gjenkjenningen fra tidligere besøk) og kan derfor tilpasse internettilbudet bedre til dine behov. Du kan avvise lagringen av informasjonskapsler og slette allerede plasserte informasjonskapsler ved å foreta de tilhørende innstillingene i nettleseren din. Hjelpefunksjonen i de fleste nettleserne forklarer deg hvordan du kan foreta disse innstillingene. Hvis du ikke godtar informasjonskapsler, kan dette dog begrense internettilbudets tjenestefunksjoner. Vi anbefaler derfor å la informasjonskapselfunksjonen være aktivert.

I tillegg bruker vi informasjonskapsler fra tredjepartstilbydere for remålrettings- og remarkedsføringsteknologier for å optimalisere vårt nettilbud samt for interessebaserte markedsføringsformål. Den lagrede surfeadferden blir analysert ved hjelp av en algoritme slik at senere og målrettede interesserelaterte produktanbefalinger i form av annonsebanner, eventuelt annonsehenvisninger til tredjeparters nettsteder, kan vises. Den pseudonymiserte brukerprofilen blir ikke koblet sammen med personopplysninger om den som bruker pseudonymet, uten et særskilt, uttrykkelig samtykke fra den berørte.

Omfattende informasjon om hvordan man kan ordne dette på en rekke nettlesere, får du på følgende internettsteder: youronlinechoices, Network Advertising Initiative og/eller Digital Advertising Alliance. Der finner du òg informasjon om hvordan du kan slette informasjonskapsler fra datamaskinen din samt generell informasjon om informasjonskapsler.

9.1 Nødvendige informasjonskapsler

9.1.1 AB Tasty

I tillegg bruker dette nettstedet annonseanalysetjenesten AB Tasty fra AB TASTY SAS, som brukes for A/B- og Multivariate-tester. Denne tjenesten bruker informasjonskapsler for å identifisere en besøkendes nettleser og å analysere bruken av dette nettstedet. Informasjonskapslene samler ikke inn personopplysninger. Mer informasjon om hvordan AB Tasty behandler dataene dine, finner du under https://www.abtasty.com/uk/terms-of-use/. På dette nettstedet finner du òg en anvisning hvordan du når som helst kan deaktivere sporingen.

9.1.2 adjust

Dette nettstedet / denne appen benytter blant annet også analyseteknologien ”adjust” fra adjust GmbH (”adjust”). For denne analysen benytter adjust brukerens IP‑ og Mac-adresse, men utelukkende i anonymisert form. Noen slutninger tilbake til en fysisk person er ikke mulig på grunnlag av dette. Gjennom bruken av dette nettstedet / denne appen for analyseformål erklærer du deg enig i behandlingen av de herigjennom anonymisert innsamlede dataene på den tidligere beskrevne måten og for det tidligere nevnte formålet. Innsamling og lagring av data gjennom adjust kan når som helst tilbakekalles med virkning for fremtiden. For å gjøre dette tar du kontakt gjennom følgende lenke: https://www.adjust.com/opt-out/

9.1.3 Adtriba

Denne nettsiden tar i bruk teknologi fra AdTriba GmbH – Adresse Schlump 13a, 20144 Hamburg (https://www.adtriba.com/) for behandling og lagring av data, som brukes til oppretting av kontoer under pseudonymer. Disse kontoene analyserer brukeratferd og bidrar til å forbedre og tilpasse våre tilbud til kundenes behov. Vi kan ta i bruk informasjonskapsler til dette formålet. Informasjonskapsler er små tekstdata, som lagres lokalt på brukerens enhet og som gjør at vi kjenner igjen brukeren ved senere besøk til nettsiden vår. Den pseudonymiserte brukerprofilen blir ikke koblet sammen med personopplysninger om den som bruker pseudonymet, uten et særskilt, uttrykkelig samtykke fra den berørte.

9.1.4 Tapad

Rapportering på tvers av applikasjoner og enheter

Denne nettsiden samler og tar i bruk informasjon vedrørende applikasjoner og enheter for rapporteringsformål. Denne nettsiden innhenter ikke personopplysninger som kan identifisere enkeltpersoner, heller ikke til applikasjoner og enheter. Nettsiden tar i bruk teknologi for sporing av bruk av applikasjoner og enheter, inkludert synkronisering av informasjonskapsler og ID.

9.1.5 Snowplow

Nettstedet/appen bruker Snowplow Opensource, en analyseteknologi fra firmaet Snowplow Analytics Limited (The Rome Building, 32-38 Scrutton Street, London, EC2A 4RQ, Storbritannia). Ved hjelp av denne analyseteknologien samler vi inn statistiske data om bruken av nettilbudene våre. Når du bruker disse nettstedene, blir informasjon som overføres av nettleseren din, samlet inn og vurdert. Dette skjer gjennom en teknologi som bygger på informasjonskapsler og såkalte piksler som er innebygd i alle nettsteder. Dataene som samles inn på denne måten, brukes til å lage anonyme brukerprofiler som danner grunnlag for nettstatistikk. Du kan unngå at nettstedet lagrer informasjonskapsler ved å blokkere dem i innstillingene på nettleseren din, men vi må minne deg om at du i så fall ikke vil kunne bruke alle funksjonene på dette nettstedet fullt ut. Du kan også reservere deg mot at data om bruken din av nettstedet som lagres av informasjonskapselen, registreres hos FlixMobility eller behandles av FlixMobility ved å sende inn reservasjonen din på følgende adresse: data.protection@flixbus.com

9.1.6 Webtrekk

For den statistiske vurderingen av nettstedene betjener vi oss av teknologien til Webtrekk GmbH, Robert-Koch-Platz 4, 10115 Berlin. Med hjelp fra tjenesten fra Webtrekk samler vi inn statistiske data om bruken av nettilbudene våre. Webtrekk GmbH er blitt sertifisert av TÛV innen området Web Controlling. Især ble her innsamlingen og behandlingen av sporingsdata kontrollert og sertifisert for datavernkonformitet og datasikkerhet. Innen rammen for bruken av disse nettstedene blir informasjon som nettleseren din overfører, samlet inn og vurdert. Dette skjer gjennom en informasjonskapselsteknologi og såkalte Pixel som er integrert i alle nettsteder. En direkte personrelasjonmulighet er alltid utelukket. Dataene samlet inn på denne måten, tjener til å fremstille anonyme brukerprofiler som danner grunnlag for nettstatistikker. Uten særskilt samtykke fra den berørte, blir de dataene som samles inn med Webtrekk-teknologien, ikke brukt til å identifisere personlig den som besøker dette nettstedet og aldri sammenført med personopplysninger om den som innehar pseudonymet.
Datainnsamlingen og -lagringen gjennom Webtrekk kan tilbakekalles når som helst med virkning for fremtiden. For dette og mer informasjon om datavernet hos Webtrekk skal du kalle opp følgende link: http://www.webtrekk.com/index/datenschutzerklaerung/opt-out.html.

9.1.7 Google AdWords

For optimalisering av vårt nettstedstilbud samt for produktanbefalinger bruker vi teknologien til Google Limited („Google“) (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, „Google“) for å opprette pseudonymiserte brukerprofiler om nettstedsbesøkerens surfeadferd til markedsføringsformål. For dette formålet kan det anvendes informasjonskapsler som muliggjør gjenkjenning av en internettleser ved et nytt besøk. Den lagrede surfeadferden blir analysert ved hjelp av en algoritme slik at senere og målrettede, interesserelaterte produktanbefalinger i form av annonsebanner, eventuelt annonsehenvisninger til tredjeparters nettsteder, kan vises. Den pseudonymiserte brukerprofilen blir ikke koblet sammen med personopplysninger om den som bruker pseudonymet, uten et særskilt, uttrykkelig samtykke fra den berørte. Etableringen av pseudonymiserte brukerprofiler for interesserelatert annonsering/visningsspesifikasjon kan du alltid protestere mot ved å kalle opp nettstedet https://www.google.de/settings/ads. Mer informasjon om interesserelatert annonsering får du under http://www.google.com/policies/technologies/ads/.

9.1.8 Google Analytics

Dette nettstedet bruker Google Analytics, en nettanalysetjeneste fra Google Inc. (”Google”). Google Analytics bruker såkalte ”informasjonskapsler”, tekstfiler som blir lagret på datamaskinen din, og som muliggjør en analyse av din bruk av nettstedet. I tillegg bruker dette nettstedet Google AMP Client ID API for via Google Analytics å knytte sammen brukeraktiviteter på AMP-nettsteder med dem på ikke-AMP-nettsteder. Google Trackingcodes på disse nettstedene bruker funksjonen ”_anonymizeIp()”. Derved blir IP-adressen innen EU-medlemsstatene eller i andre overenskomststater i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet kun viderebehandlet i forkortet utgave for å utelukke en direkte persontilknytning. Kun i unntakstilfeller blir hele IP-adressen overført til en Google-server i USA og forkortet der. På vegne av den som drifter dette nettstedet, kommer Google til å bruke denne informasjonen for å evaluere din bruk av nettstedet for å utvikle rapporter om nettstedsaktiviteten og videre om nettstedsbruken og internettbruken til tilknyttede tjenesteytere overfor nettstedsdrifteren. IP-adressen fra nettleseren din som overføres innen rammen for Google Analytics, blir ikke sammenført med de øvrige dataene fra Google. Du kan hindre lagringen av informasjonskapsler via en tilhørende innstilling av nettleserprogramvaren, men vi minner deg dog om at du i så fall eventuelt ikke vil kunne bruke alle funksjonene på dette nettstedet fullt ut. Du kan i tillegg hindre innsamlingen til Google gjennom de informasjonskapselutviklede og de mot din bruk av nettstedrelaterte data (inkl. din IP-adresse) til Google samt behandlingen av disse dataene gjennom Google ved å laste ned og installere nettsteds-pluginen: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

9.2 Funksjonelle informasjonskapsler

9.2.1 Hotjar

For å forbedre brukererfaringen på internettstedene våre bruker vi programvaren fra Hotjar http://www.hotjar.com, 3 Lyons Range, 20 Bisazza Street, Sliema SLM 1640, Malta, Europe). Ved hjelp av programvaren kan vi måle og vurdere brukeradferden (musebevegelser, klikkinger, tastaturinnskrivninger, rullehøyde osv.). For dette formålet blir informasjonskapsler satt inn på brukernes sluttapparater, og det er mulig å lagre data fra brukerne som f. eks. nettleserinformasjon, operativsystemer, oppholdsvarighet på nettstedet osv. Mer om databehandlingen gjennom Hotjar finner du under http://www.hotjar.com/privacy. Du kan protestere mot bruken av Hotjars tjenester under https://www.hotjar.com/opt-out.

9.2.2 Google Optimize

Vårt nettsted benytter nettanalyse- og optimeringstjenesten "Google Optimize", levert av Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (heretter kalt "Google Optimize"). Vi bruker tjenester fra Google Optimize til å forbedre attraktiviteten, innholdet og funksjonaliteten på nettstedet vårt ved å gjøre nye funksjoner og nytt innhold tilgjengelig for en del av brukerne, og så gjøre statistiske evalueringer av bruksendringene. Google Optimize er en undertjeneste av Google Analytics (se avsnittet Google Analytics).

Google Optimize bruker informasjonskapsler ("cookies") for å optimere og analysere hvordan du bruker nettstedet vårt. Informasjon som innhentes av disse informasjonskapslene om din bruk av nettstedet vårt, overføres vanligvis til en Google-server i USA og lagres der. Vi bruker Google Optimize med aktivert IP-anonymisering. Hvis du befinner deg innenfor EU og EØS, blir derfor IP-adressen din forkortet av Google på forhånd. Den fullstendige IP-adressen blir kun i unntakstilfeller overført til en Google-server i USA og forkortet der. Google bruker denne informasjonen for å kunne evaluere din bruk av nettstedet vårt, opprette rapporter om optimeringstester og relaterte nettstedaktiviteter, og til å levere andre tjenester i tilknytning til nettstedaktivitet og internettbruk.

Du kan forhindre lagring av informasjonskapsler ved å tilpasse innstillingene i nettleseren. Du kan også hindre innsamling av genererte opplysninger og videresending av opplysninger om din bruk av nettstedet vårt (inkludert IP-adressen din) til Google og behandling av dem av Google ved å laste ned og installere et programtillegget for nettleseren fra denne lenken: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=. Detaljert informasjon om Googles datainnsamling og databehandling finner du i Googles retningslinjer for personvern på http://www.google.com/policies/privacy.

9.3 Informasjonskapsler til markedsføring

9.3.1 Facebook Custom Audiences

Dette nettstedet bruker Retargeting-Pixel Custom Audiences til det sosiale nettverket Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. Ved hjelp av Remarketing-Pixels er det mulig for Facebook å bruke de besøkende på våre internettopptredener som målgruppe for annonsevisningen av Facebook-annonser. For dette formålet blir det lagret en Facebook-informasjonskapsel på PC-en din. Mer informasjon om omfanget og formålet ved datainnsamlingen og den videre behandlingen og bruken av dataene gjennom Facebook samt dine innstillingsmuligheter for vern av privatsfæren din, får du fra datavernveiledningene fra Facebook under https://facebook.com/policy.php og https://www.facebook.com/ads/settings. Bruken av Custom Audiences kan du protestere mot under http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/ eller for brukere med en Facebook-konto her.


10. Sosiale plugins

Nettstedet vårt bruker sosial plugins fra de sosiale nettverkene til Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA , Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600 San Francisco, CA 94107, USA, Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, Pinterest Inc., 635 High Street, Palo Alto, CA, USA og Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA.

Disse plugins er på vårt produktnettsted og er som utgangsstatus deaktivert. Klikk på den enkelte knappen, så blir du i et nytt vindu oppfordret til tilmelding til en tilbyder av sosiale medier. I så fall blir en informasjonskapsel plassert på datamaskinen din. Hvis du ikke klikker på knappen eller ikke er innlogget hos tilbyderen av det sosiale mediet, plasseres det heller ingen informasjonskapsel på datamaskinen din.

Hvis du er bruker av den enkelte tilbyderen av det sosiale mediet og er innlogget og klikker på knappen, overføres denne informasjonen til din profil hos den enkelte tilbyderen av det sosiale mediet. Hvis du samhandler med en plugins, for eksempel trykker på Facebooks ”Liker”-knapp eller kommer med en kommentar, blir den tilhørende informasjonen overført fra nettleseren din direkte til det sosiale nettverket og lagret der. Datainnhentingens formål og omfang og den videre behandlingen og bruken av dataene gjennom tilbyderen samt dine hertil hørende rettigheter og innstillingsmuligheter for vern av privatsfæren din, finner du i datavernopplysningene fra følgende tilbydere: