I. Generelle forretnings- og bestillingsvilkår

Oppdatert: 16.05.2023

1 Gyldighetsområde

1.1 De generelle forretningsvilkårene og spesielle bestillingsvilkårene gjelder for bruken av nettportalene til FlixBus (inkludert mobilapplikasjon, utformet for å gjøre det mulig for kunder å besøke slike nettportaler) og bestilling av reiser hos FlixBus.

1.2 Vær oppmerksom på at disse generelle forretningsvilkårene og spesielle bestillingsvilkårene ikke gjelder for følgende forhold, som dekkes av separate vilkår og betingelser:

a) På sine nettportaler tillater FlixBus også oppføring og bestilling av tredjeparts bakketransporttjenester som tilbys av tredjepartstransportører autorisert av FlixBus til å publisere og vise visse reiser på sine nettportaler som FlixBus ikke er kontraktspartner for i forhold til bestilling av billetter («tilbud for hvit etikett-transport»). Disse tilbudene utgjør ikke bestilling av reiser på FlixBus, da i forbindelse med dette tilbudet, gjør FlixBus det kun mulig å bestille tilbud på hvite etiketter via et nettsted på adressen booking.flixbus.com eller i form av en mobil-app, utformet for å gjøre det mulig for kunder å besøke nettstedet (samlet kalt «hvit etikett-plattformen»). Anvendeligheten av et hvit etikett-transportørtilbud vil bli indikert i løpet av bestillingsprosessen av en omdirigering fra FlixBus-nettportalene til den hvite etikett-plattformen. Tilgangen til kunder til den hvite etikett-plattformen og vilkårene og betingelsene for tjenestene som leveres til FlixBus og deres partnere i forhold til bestilling av hvit etikett-transportørtilbud på den hvite etikett-plattformen, reguleres av de separate vilkårene og betingelsene for den hvite etikett-plattformen.

b) Vilkårene og betingelsene i forhold til transport av passasjerer vil styres av separate vilkår og betingelser som avhenger av gjeldende kontraktsmessige transportør. Den gjeldende kontraktsmessige transportøren («transportøren») og de respektive vilkårene og betingelsene for transport («transportørens vilkår og betingelser») vil bli indikert i løpet av søke- og bestillingsprosessen.

2 Avtalepartner

Avtalepartner for bestilling av reiser (billettselger) og bruk av nettportalen er Flix SE, Friedenheimer Brücke 16, 80639 München, heretter kalt Flix.

3 Kommersiell bruk av nettportalen

3.1Prissammenligningssider kan også inngå en skriftlig avtale med Flix der de har tillatelse til å motta, behandle og offentliggjøre priser og rutetabeller fra Flix.

3.2 Det er ikke tillatt å bruke nettportalen til Flix til ikke-private eller kommersielle formål. Bruk av automatiserte systemer for å ekstrahere data fra disse nettsidene for kommersiell bruk (”Screen Scraping”) er forbudt. Flix forbeholder seg retten til å forfølge overtredelser.

4 Betaling og gavekort

4.1 Billetter kan avhengig av bestillingssted betales med ulike betalingsmetoder:

 • På internett: PayPal, bankbelastning, kredittkort (Mastercard/Visa/Amex), umiddelbar bankoverføring, iDeal, Postfinance, Carte Bleue, Dotpay, Google Pay, Apple Pay. Vi forbeholder oss ved hver bestilling retten til å ikke tilby bestemte betalingsmåter og henvise til andre betalingstyper.
 • Om bord på kjøretøyene: Kontant.
 • Ved utsalgssteder/reisebyråer: Alle betalingsmetoder som tilbys av byrået, i alle tilfeller kontant betaling. Hvis salgsstedet er på transportkjøretøyet, kan betalingsmetoder være begrenset til kun betaling med kontanter eller kredittkort.

4.2 Spesielle betingelser ved betaling med kredittkort:

4.2.2 Ved betaling med kredittkort skjer belastningen av kundens konto ved avslutningen av bestillingen. Ved betaling med kredittkort anviser kunden den benyttede kredittinstitusjonen allerede ved bestilling om å meddele Flix eller en av dets delegerte tredjeparter i tilfelle en chargeback kundens navn og fullstendig adresse på oppfordring, slik at Flix kan gjøre sine krav gjeldende overfor kunden.

4.2.3 Bankgebyrer som oppstår i tilfelle en chargeback ved kredittkortbetaling skal betales av den reisende. I tillegg kommer evt. avbestillingsgebyrer. Den reisende får mulighet til å føre bevis for at lavere eller til og med ingen kostnader har påløpt på grunn av chargeback. Kunden kan ved chargeback bli midlertidig eller permanent blokkert mot betaling med kredittkort.

4.3 Etter mislykket innkreving fra Flix blir kravene videresendt til en ekstern tjenesteleverandør til videre behandling. Flix kan for dette formidle alle de personrelaterte dataene om skyldneren til denne eksterne tjenestetilbyderen.

4.4 Oppregning; retensjonsrett

4.4.1 En rett til oppregning har kunden kun når motkrav er rettskraftig fastsatt eller er ubestridt eller anerkjent av oss. Dessuten har han en retensjonsrett kun når og i den grad motkravet er grunnlagt på samme avtaleforhold.

4.4.2 Hvis kunden har utestående betalingsforpliktelser hos oss, forfaller alle de aktuelle kravene fra samme avtaleforhold umiddelbart.

4.5 Betalingsgebyrer

4.5.1 Totalprisen som er angitt i nettbutikken for billetten, inneholder de eventuelle pålagte betalingsgebyrene fra tredjepartsleverandører for den betalingsprosessen du har valgt og som du må betale, samt den lovbestemte merverdiavgiften.

4.5.2  For kunder som velger en betalingsmetode som er underlagt gebyrer, gjelder et betalingsgebyr, pluss merverdiavgift, tilsvarende en prosentandel av den totale handlekurven. I hvert land er det minst en gratis og vanlig betalingsmåte tilgjengelig.

4.6 Innløsning av gavekort:

4.6.1 Per bestilling kan det innløses maksimalt ett gavekort. Gavekort kan kun innløses på nettet eller i våre salgsbyråer.

Gavekort med en monetær verdi, såkalte verdikuponger, kan regnes på hele handlevognen.

Prosentgavekort og gratistur-gavekort kan kun regnes om til den rene turprisen. Disse kan ikke innløses mot ytterligere tjenesteytelser (f.eks. servicefastpriser, tillegg for sykler eller bagasje).

4.6.2 Ved gavekortkampanjer som gjennomføres av Flix innenfor rammen av reklametiltak er anskaffelse og bruk av gavekort begrenset til tre gavekort per person. Hvis en person innløser mer enn tre gavekort i samme gavekortkampanje, kan Flix annullere bestillingene som går utover de første tre. Det kan foretas avvik fra denne regelen innenfor rammen av spesialkampanjer.

4.6.3 Gavekort som ble utstedt kostnadsfritt innenfor rammen av et reklametiltak eller av kulans, forfaller ved første bestilling.

4.6.4 En kommersiell bruk, spesielt videresalg av gavekort, er forbudt og blir straffet av Flix med sperring av billetten og/eller skadeerstatningskrav.

4.6.5 Det er ikke mulig å få en eventuell verdikupong saldo utbetalt.

4.6.6 I tilfelle bedrageri, forfalskningsforsøk eller mistanke om andre ulovlige aktiviteter i sammenheng med et gavekortkjøp eller gavekortinnløsning eller gavekortoverføring, har Flix rett til å stenge tilsvarende kundekontoer og/eller forlange en alternativ betalingsmåte og/eller sperre gavekortene. Ingen har krav på frigivelse eller utbetaling av aktuelle gavekort.

4.6.7 I tilfelle bedrageri, forfalskningsforsøk eller mistanke om andre ulovlige aktiviteter i sammenheng med et gavekortkjøp eller gavekortinnløsning eller gavekortoverføring, har Flix rett til å annullere billetter som ble betalt helt eller delvis med innløsning av et slikt gavekort.

4.7 Innløsning av Interflix-gavekortkoder

4.7.1 Per bestilling kan det innløses maksimalt én gavekortkode. Gavekortkodene blir automatisk aktivert innen 48 t og kan kun innløses på nett eller hos våre partnerbyråer.

4.7.2 Gavekortkodene er gyldige i tre måneder.

4.7.3 Det kan kun bestilles én direkte forbindelse, med unntak av tur-/returreiser. Avreisestedet må ikke være ankomststedet.

4.7.4 Gavekortene er personlige og ikke overførbare.

4.7.5 Ombestillinger kan utelukkende foretas via kundeservice. En avbestilling er utelukket.

4.7.6 En kommersiell bruk, spesielt videresalg av gavekortkoder, er forbudt og blir straffet av firmaet Flix med sperring av billetten og/eller skadeerstatningskrav.

4.7.7 Utbetaling av eventuell mellomlegg på en kupong utelukkes.

4.7.8 Enhver reise som bestilles med et gavekort, skjer separat og atskilt fra andre reiser.

4.7.9 Den reisende har rett til å trekke seg fra kjøpeavtalen innen 14 dager. Beskjed om annullering må gis i tekstform.

4.8 Priskampanjer

4.8.1 Priskampanjer som gjennomføres av Flix SE innenfor rammen av marketingaktiviteter og kjøp av rabatterte billetter er begrenset til 3 billetter per person. Hvis en person kjøper mer enn tre billetter innenfor rammen av samme priskampanje, kan Flix SE annullere alle bestillinger som går utover de første tre billettene. Denne regelen kan settes til side ved spesielle tilbud.

4.8.2 En kommersiell bruk, spesielt videresalg av gavekort, er ikke tillatt og blir straffet av Flix SE med sperring av billetten og/eller skadeerstatningskrav.

4.8.3 I tilfelle bedrageri, forfalskningsforsøk eller mistanke om andre ulovlige aktiviteter i sammenheng med kjøpet, tilbaketaking eller overføring av billetter forbeholder Flix SE seg retten til å stenge tilhørende kundekonto og/eller forlange en alternativ betalingsmåte og/eller gjøre billettene ugyldige. Flix SE godtar ingen krav om anerkjenning eller tilbakelevering av aktuell billett.

4.8.4 I tilfelle bedrageri, forfalskningsforsøk eller mistanke om andre ulovlige aktiviteter i sammenheng med kjøpet, tilbaketaking eller overføring av billetter forbeholder Flix SE seg retten til å annullere billetter som helt eller delvis ble ervervet gjennom billettretur.

4.8.5 Billetter som er ervervet innenfor rammen av et tilbud, som det gjelder andre betingelser for etter utløpet av tilbudet, må erverves til den fulle pris som gjelder på reisedagen/gyldighetsdagen.

5 Kansellering og ombooking

5.1 En ombooking av reisen forutsetter en forutgående kansellering. En kansellering kan enten gjennomføres før avreisen i henhold til punktene 5.2 til 5.5, eller etter manglende benyttelse av billetten i henhold til 5.6. En endring eller avbestilling av bestillingen hos føreren er ikke mulig.

5.2 En avbestilling kan utelukkende foretas på FlixBus sitt nettsted eller gjennom partnerbyråer og billettkontorer for Flix-selskaper opptil 15 minutter før planlagt avreisetid. En tur-/returreise gjelder som én bestilling.

5.3 I tilfelle avbestilling blir en såkalt avbestillingstilgodelapp utstedt. Denne avbestillingstilgodelappen er gyldig i 12 måneder fra utstedelsesdatoen, og gir den reisende rett til å foreta en ny bestilling på tilgodelappbeløpet innenfor denne perioden. Hvis prisen på den nye bestillingen ligger over tilgodelappverdien, skal differanseprisen betales. Hvis den ligger under, blir restbeløpet på avbestillingstilgodelappen opprettholdt og kan brukes hhv. brukes opp ved en annen bestilling. Ved tidsmessig begrensede kampanjetilbud kan det forekomme avvik fra disse reglene. Ytterligere detaljer reguleres av de spesielle kampanjebetingelsene som finnes på nettportalen.

5.4 Per avbestilling kan det belastes et avbestillingsgebyr per avbestilt reise og per reisende. Avbestillingstilgodelappen utstedes på billettprisbeløpet med fradrag for kostnadene med kanselleringsprosedyren. I tilfelle endring av navnet på den reisende må differansen betales dersom billettprisen har steget i mellomtiden. Endring av telefonnummer er kostnadsfritt.

5.5 Hvis en avbestillingskupong brukes for en bestilling, gjelder de samme vilkårene og betingelsene for avbestilling også for den nye reisen.

5.6 Hvis en billett som FlixCompanies er transportører for ikke er brukt til reisen, vil billettprisen bli refundert ved fremvisning av billetten, bortsett fra en behandlingsavgift per reise og passasjer, med mindre passasjeren kan bevise at en skade eller skader for mindre beløp ble pådratt. Bevisbyrden ligger på passasjeren for ikke å ha brukt billetten. En billett genereres for hver person og hver reise. Tilkoblinger med overføringer (sammenkoblinger) blir behandlet som en reise. Denne forespørselen kan sendes uformelt innen 3 måneder. Den skal sendes til Flix eller FlixBus DACH, postadresser Flix SE, Friedenheimer Brücke 16, 80639 München eller FlixBus DACH GmbH, Karl-Liebknecht-Straße 33, 10178 Berlin. Behandlingsgebyret reduseres til et beløp på 2 € (eller tilsvarende beløp i aktuell valuta) per passasjer og reise, pluss eventuelle bankoverføringsgebyrer, hvis transportøren er Flix SE eller FlixBus DACH GmbH, og hvis forespørselen gjøres straks og senest innen en uke etter at billetten utløper. Behandlingsgebyr beløpet er derfor basert på forsinkelsen etter avreise når refusjonsforespørselen er utført. 5.6 gjelder ikke for billetter utstedt av FlixTrain GmbH.

5.7 Alle de ovennevnte administrasjonsavgiftene, avbestillingsgebyrene og et eventuelt overføringsgebyr belastes ikke når erstatningen forespørres på grunn av omstendigheter som Flix SE eller FlixCompanies er ansvarlig for. Tilgodebeløpet for transportavgiften minus eventuelt administrasjonsgebyr samt et eventuelt overføringsgebyr skjer utelukkende på den kontoen som kunden har angitt ved bestillingen, og ved betaling med kredittkort til denne kredittkortkontoen.

5.8 Avvikende avbestillingsregler i enhver transportørs vilkår og betingelser gjelder ikke.

6 Domstol

Domstol for kjøpmenn, juridiske personer og naturlige personer som ikke har noe generelt verneting innenlands, samt for naturlige personer, som etter inngåelse av en transportavtale har flyttet bopel eller vanlig oppholdssted til utlandet, og når deres bopel eller vanlige oppholdssted på tidspunktet for klageopprettelsen ikke er kjent, er München.

7 Uvirksomhet for enkelte bestemmelser

Hvis individuelle bestemmelser innenfor disse generelle forretningsvilkårene og spesielle bestillingsvilkårene skulle være eller bli helt eller delvis ineffektive eller ugyldige, skal dette i prinsippet ikke kompromittere effektiviteten av kontrakten som en helhet.
 

II Avvikende landsbestemmelser

1.  Sverige

 • til 4.1: I Sverige blir det kun akseptert kortbetaling om bord på kjøretøyene (MasterCard, Visa, American Express, Maestro, Visa Electron, V Pay, JCB, Diners Club, China Union Pay). I Sverige kan billetten dessuten kjøpes fra bussjåføren med mobile, NFC-baserte betalingssystemer. (F.eks. Swish, Mobile Pay, Apple Pay, Android Pay).

2.  Polen

 • til 4.1: Kun kortbetalinger godtas i kjøretøyene (Visa, V Pay, MasterCard, Maestro JCB, PolCard, PolCard BIS, Diners Club, American Express) og BLIK-system for forbindelser drevet av FlixBus Polska sp. z o.o.
 • til 4.4.1, 4.4.2, 5.6: Disse bestemmelsene finner ingen anvendelse for forbindelser som gjennomføres av FlixBus Polska sp. z.o.o.
 • til 5.1:  En kansellering kan ikke gjennomføres ved å unnlate å benytte billetten og få en etterfølgende refusjon for forbindelser drevet av FlixBus Polska sp. z o.o. eller enhver transportør med sitt registrerte kontor i Polen.
 • til 5.4: Avbestillingsgebyr gjelder ikke for forbindelser som drives av FlixBus Polska sp. z o.o. eller enhver transportør med sitt registrerte kontor i Polen.

3. Tsjekkia

 • til 5.4: Avbestillingsgebyret gjelder ikke billetter som er betalt i tsjekkiske korona.
 • til 6: Ethvert potensielt søksmål mellom FlixBus CZ s.r.o. og en passasjer skal behandles av en domstol i Tsjekkia.

4. Storbritannia

 • til 5.6: En billettrefusjon etter at billetten er utløpt gjelder ikke for forbindelser som drives av FlixBus UK Limited eller enhver transportør med sitt registrerte kontor i Storbritannia.

5. Frankrike

 • til 5.6: En billettrefusjon etter at billetten er utløpt gjelder ikke for forbindelser innen Frankrike som drives av FlixBus France SARL eller enhver transportør med sitt registrerte kontor i Frankrike.

6. Portugal

 • til 5.6: En billettrefusjon etter at billetten er utløpt gjelder ikke for forbindelser innen Portugal som drives av FlixBus Portugal Unipessoal LDA eller enhver transportør med sitt registrerte kontor i Portugal.

7. Ukraina

 • til 4.5.1: Den totale billettprisen oppgitt i nettbutikken inkluderer alle betalingsgebyrer som belastes av tredjepartsleverandører (fra FlixBus’ side) for betalingsmetoden du har valgt, og som må betales av deg, i tillegg til lovbestemt merverdiavgift.
  Uavhengig av annet som er beskrevet her, kan totalprisen som er oppgitt i nettbutikken, og som skal betales av kunden, ikke inkludere noen gebyrer fra kundens bank og/eller finansinstitusjon, som i tillegg kan belastes i henhold til relevante retningslinjer eller lover relatert til en slik bank/finansinstitusjon uten at FlixBus er klar over dette eller involvert, forårsaket av, inkludert, men ikke begrenset til, dobbeltkonvertering påført av kundens aktuelle bank/finansinstitusjon. Partene i denne avtalen er enige om og bekrefter at totalprisen som skal betales av kunden kan belastes ytterligere, og at FlixBus ikke har noen forbindelse til og ikke skal være ansvarlig for noen slike ekstra kostnader.

8. Danmark

 • til 4.1: Salg om bord er ikke tilgjengelig i Danmark.