Ansvarserklæring

Utgiver
FlixMobility GmbH

Kontakt:
Adresse: FlixMobility GmbH, Birketweg 33, 80639 München Tyskland
Telefon: +49 (0)30 300 137 300
E-post: info@flixbus.no

* (Vær oppmerksom på prisen på samtaler fra fasttelefon og mobiltelefon varierer avhengig av leverandør.)

Administrerende direktører
André Schwämmlein
Arnd Schwierholz
Daniel Krauss
Jochen Engert

Handelsregister:
Tingretten i München, HRB 197620

VAT ID:
DE 283764680

Innholdsansvarlig i henhold til § 55 II RStV
Daniel Krauss
Birketweg 33
80635 München
E-post: info@flixbus.no


Ansvar for innhold
Innholdet på vårt nettsted er utarbeidet med største omhu. Vi kan likevel ikke ta ansvar for at innholdet er riktig, fullstendig og aktuelt.  Som tjenesteleverandør er vi ifølge § 7 avsnitt 1 i den tyske telemedieloven (TMG) ansvarlig for eget innhold på disse sidene etter allmenn lovgivning.  Ifølge paragraf 8 til 10 i TMG er vi som tjenesteleverandør ikke ansvarlig for å overvåke overført eller lagret informasjon fra tredjepart eller undersøke forhold som indikerer ulovlig aktivitet. Forpliktelser til å fjerne eller sperre informasjonsbruk etter allmenn lovgivning forblir upåvirket. Vårt ansvar i denne forbindelse starter først fra det tidspunktet et konkret lovbrudd ble kjent.  Ved varsel om slike brudd vil vi fjerne innholdet umiddelbart.

Siden 1. januar 2016 har en ny EU-forordning trådt i kraft (forordning 524/2013). Ifølge denne er nettforhandlere forpliktet til å ha en lenke til EU-kommisjonens nettbaserte tvisteløsning for forbrukersaker (ODR). EU-kommisjonens nettsted skal være ferdigstilt 15. februar 2016 slik at foretak og forbrukere kan løse tvister i forbindelse med kjøps- eller tjenesteavtaler som er inngått på nettet. De klagene som kommer inn via den nettbaserte løsningen, videresendes til de nasjonale klageorganene i nettforhandleres land.