§§ geoTextTitle §§

§§ geoLinkText §§

Alminnelige forretningsvilkår for befordring

Dato: 01.03.2018

1 Anvendelsesområde

De alminnelige forretningsvilkårene for befordring gjelder for bestilling av reiser og befordring av passasjerer i bussnettverket som betjenes av FlixBus. Kjøretøyene er beregnet på passasjertransport.

2 Avtalepart

2.1 Avtalepart for reisebestillinger

Avtalepart for reisebestillinger (billettselger) og bruken av nettportalene er FlixMobility GmbH, Birketweg 33, 80639 München, heretter omtalt som FlixMobility.

2.2 Avtalepartner for passasjertransport med buss

Transportøren som er spesifisert under bestillingsprosessen, er avtaleparten for den respektive transportavtalen. Transportørene er innehavere av de respektive rutekonsesjonene. Herav følger det at avtalepartene for passasjertransport er enten Flix-selskapene (2.2.1) eller deres samarbeidspartnere (2.2.2).

Det er ingen krav om transport i spesifikke busser tilhørende transportøren. Transporten skjer via et partnerselskap på oppdrag for én av transportørene.

2.2.1 Flix-selskapene er:

 • FlixBus B.V.
 • FlixBus CEE South d.o.o.
 • FlixBus CZ
 • FlixBus DACH GmbH
 • FlixBus Danmark ApS
 • FlixBus France SARL
 • FlixBus Hungary Kft.
 • FlixBus Inc.
 • FlixBus Italia S.r.l.
 • FlixBus North GmbH CEE
 • FlixBus Polska Sp. z.o.o.
 • FlixBus RO SRL
 • FlixBus RS d.o.o.
 • FlixBus Sverige AB
 • FlixMobility GmbH
 • Rodbillet ApS

Når transportørene er Flix-selskaper, skal følgende betingelser og vilkår også gjelde for dem.

2.2.2 Samarbeidspartnere er:

Når transportørene er samarbeidspartnere, gjelder kun disse selskapenes egne vilkår og betingelser. Du finner disse vilkårene og betingelsene på nettsidene til samarbeidspartnerne som er nevnt ovenfor. Vi gjør oppmerksom på at disse dokumentene kanskje kun finnes på engelsk.

Samarbeidspartnerne utfører ikke passasjertransport under merket FlixBus, med unntak av rute 96 fra Wien til Graz og rute X96 fra flyplassen i Wien til Graz som betjenes av Dr. Richard Linien & Co KG.

2.3 Avtalepartner for passasjertransport med tog

Transportøren som er spesifisert under bestillingsprosessen, er avtaleparten for den respektive transportavtalen.

3 Rett til befordring

3.1 Rett til befordring foreligger når en avtale om befordring er inngått og så fremt det foreligger en transportplikt i samsvar med bestemmelsene i den tyske loven om persontransport (Personenbeförderungsgesetz, PBefG) og forskriften med generelle vilkår om befordring med trikk og buss og rutetransport med motorkjøretøyer (Verordnung über die Allgemeinen Beförderungsbedingungen für den Straßenbahn- und Obusverkehr sowie für den Linienverkehr mit Kraftfahrzeugen). For de forbindelser som drives av FlixBus Polska sp. z o.o. og andre polske fraktfører, skal det foreligge en rett til befordring dersom befordringskontrakten er inngått og i den utstrekning en transportforpliktelse foreligger i henhold til bestemmelsene i den polske sivillovboken og den polske transportloven. Klausul 3.1 kommer ikke til anvendelse i denne sammenheng.

3.2 Bestillingsbekreftelsen (jf. punkt 5.1) gir den reisende rett til en reise mellom det avreise- og ankomststedet som er angitt på billetten. En senere påstigning eller tidligere avstigning er ikke lov på grunn av juridiske bestemmelser.

3.3 Hvis billetten kjøpes ved påstiging, foreligger det kun transportplikt dersom det er ledig plass til passasjeren hele reisestrekningen.

3.4 For busstopp der bussen kun stopper på forespørsel eller når det er passasjerer foreligger det kun transportplikt hvis reisen er bestilt fra eller til dette busstoppet innenfor tidsfristen for forhåndsbestilling. Busstopp der bussen kun stopper på forespørsel eller når det er passasjerer, er angitt som dette i rutetabellen. Gjeldende frister for forhåndsbestilling er angitt i de relevante rutetabellene.

4 Kommersiell bruk av nettportalen

4.1 Prissammenligningssider kan inngå skriftlig avtale med FlixMobility, der FlixMobility godkjenner at slik sider henter, behandler og publiserer FlixMobilitys priser og rutetider.

4.2 Det er forbudt å bruke FlixMobilitys nettportaler til ikke-personlige eller kommersielle formål. Det er forbudt å bruke automatiserte systemer til å hente ut data til kommersiell bruk fra dette nettstedet («skjermskraping»). FlixMobility forbeholder seg retten til å forfølge eventuelle brudd på disse bestemmelsene.

5 Billettakster

5.1 Den oppgitte prisen må betales for transporten. FlixMobility utsteder billetter til dette formålet. Bestillingsbekreftelsen, uansett om den er skrevet ut eller vises i elektronisk form (PDF-fil), og gyldig legitimasjon med bilde regnes som en billett. Hvis bookingen foretas ombord i bussen, er den håndskrevne eller utskrevne kvitteringen både kvittering og bestillingsinformasjon. Det genereres en billett per passasjer per tur. En reise med overgang regnes som en tur. For- og etternavnet på passasjeren og, hvis aktuelt, fødselsdato, må oppgis i bestillingsprosessen. Passasjerens navn kontrolleres mot passasjerlisten som vises på mobiltelefonen til sjåføren eller de ansatte på busstasjonen basert på den aktuelle bestillingssituasjonen for å fastslå om personen har bestilt transport. Denne prosessen utføres vanligvis ved skanning av billetten. Billetter som kjøpes for forbindelser som drives av FlixBus Polska sp. z o.o. og andre polske fraktfører, er å anse som en faktura i henhold til den polske lov om merverdiavgift.

5.2 Passasjerene er forpliktet til å bestille billett før avgang. Påstiging er kun tillatt mot fremvisning av gyldig bestillingsbekreftelse.

5.2.1 Reiser kan bestilles elektronisk på nettportalene, på mobiltelefonen med en av FlixMobility-appene, per telefon, på et av våre utsalgssteder, om bord i kjøretøyet (kun fullprisbilletter) og på enkelte betjente bussterminaler. Det er kun mulig å kjøpe billett om bord i bussen hvis det er ledig plass for hele reisestrekningen. Passasjerene anbefales derfor å kjøpe billett på forhånd (på nettet, i en app eller på et av våre utsalgssteder). Ingen forbindelser som drives av FlixBus Polska sp. z o.o. og andre polske fraktførere kan være gjenstand for salg om bord på kjøretøyene.

5.2.2 Det blir lagret en bestillingsbekreftelse (ordredetaljer), og denne kan lastes ned fra hjemmesiden. Den kan også sendes til passasjeren på e-post.

5.2.3 Alle passasjerer som kan fremvise gyldig billett, har krav på sitteplass i bussen. Reisende med barn og personer med bevegelseshemming vil ha førsterett til å velge sitteplasser.

5.3 Billettkjøp på nett:

5.3.1 Produktpresentasjonene i nettbutikken, som er tilgjengelig på Internett og i appen for smarttelefoner, utgjør ikke et bindende tilbud, men er en uforpliktende nettkatalog der potensielle passasjerer kan finne reiser. Når du klikker på knappen for bestilling/betaling, legges en bindende bestilling for det aktuelle produktet i handlekurven. Det genereres en billett per passasjer per tur. En reise med overgang regnes som en tur. Det skal umiddelbart utstedes en bekreftelse på at bestillingen er mottatt i form av en automatisk e-postbekreftelse. Befordringsavtalen skal ikke anses som inngått før FlixMobility har godtatt bestillingen ved å utstede en bestillingsbekreftelse. Bestillingsbekreftelsen kan bli utstedt sammen med den automatiske e-postbekreftelsen eller for seg selv på et senere tidspunkt.

5.3.2 Nåværende teknologi innebærer at det ikke kan garanteres at datakommunikasjon via Internett er feilfri og/eller at slik kommunikasjon alltid er tilgjengelig. Det er ikke mulig å utvikle og drive dataprogrammer (programvare) og databehandlingssystemer (maskinvare) som fungerer fullstendig feilfritt og utelukker alle uforutsette faktorer som kan inntreffe i forbindelse med Internett-mediet. FlixMobility gir derfor ingen garantier for at deres nettsted og tekniske systemer er tilgjengelige uten avbrudd hele tiden. Det er særlig Internettets tekniske egenskaper som gjør det umulig å garantere at nettbaserte bestillingsløsninger alltid er tilgjengelige. Det foreligger ingen rett til rabatter eller prisreduksjon dersom systemet på grunn av tekniske problemer først blir tilgjengelig igjen på et senere tidspunkt (f.eks. etter forhåndssalgperioden).

5.3.3 Det gjøres oppmerksom på at lovbestemmelsene om avbestillingsrett i forbindelse med fjernsalg ikke skal gjelde så langt befordringsavtaler er inngått på nettet ved hjelp av fjernsalg, og i tilfeller hvor transportøren ved avtaleinngåelse forplikter seg til å utføre tjenesten på et bestemt tidspunkt eller innenfor et fastsatt tidsrom. Dette i motsetning til øvrig nettbasert postordrevirksomhet. Våre vilkår og betingelser for avbestillinger påvirkes ikke av teksten over.

5.4 Betjente utsalgssteder

Salgsagenter, billettutsalg og kundeserviceavdelinger i Flix-selskaper er alle i stand til å gjennomføre din bestilling eller kansellere et formidlingsgebyr.

5.5 Billettpriser:

5.5.1 Det foreligger ingen rett til å kunne bestille i alle prisklasser eller pristilbud i forbindelse med en bestemt type bestilling. Særlig rabatter og kampanjepriser kan enkelte ganger kun bestilles på nettet.

5.5.2 Befordringsvederlaget gjelder kun persontransporten, øvrige tjenester og ytelser som for eksempel reservering av sitteplasser og befordring av sykler, tilleggs- eller spesialbagasje må betales separat.

5.5.3 Det gjelder særlige betingelser for bestilling av rabatterte priser. I denne sammenheng er publiserte takstregulativer for de enkelte rutene avgjørende.

5.5.4 For reiser innenfor Danmark kan studenter, barn og pensjonister få rimeligere priser enn ordinær takst. Vær oppmerksom på at hvis du ønsker å bestille reiser til rabattert pris, vil bussjåføren kreve at du viser gyldig legitimasjon når du går om bord.  Vær oppmerksom på at billetter som er bestilt i kategoriene barn, student og pensjonist, kun er gyldige med påkrevde identifikasjonspapirer. Hvis slike identifikasjonspapirer ikke kan vises til sjåføren, er ikke den rabatterte billetten gyldig, og du må skaffe deg en ny ordinær billett for å kunne gå om bord i bussen.
Danske soldater som avtjener verneplikt kan reise gratis mot fremvisning av nødvendig dokumentasjon og ID. Det må bestilles plass på forhånd via e-post til service@flixbus.no.

5.5.5 For reiser innenfor Polen er det lovbestemte honnørrabatter for berettigede personer etter den polske loven om rett til rabattpris for befordring med offentlig transport eller andre ytelser. Prisen beregnes i dette tilfelle på grunnlag av den lovbestemte rabatten og den normalprisen som spesifiseres i den prislisten som gjelder for den aktuelle ruten. Passasjeren er forpliktet til å fremvise et gyldig dokument som bekrefter retten til rabatt før ombordstigning i bussen. Informasjon om lovbestemte honnørrabatter og gyldige dokumenter for å bekrefte retten til dem kan du finne her: https://www.flixbus.no/om-oss/priser/rabatter

6  Betaling og verdikuponger

6.1 Du kan betale for billettene på ulike måter avhengig av hvordan du bestiller:

 • På nettet: PayPal, direkte debitering og kredittkort (Mastercard/Visa/Amex), SofortÜberweisung (direkteoverføring), iDeal og Postfinance, Carte Bleue, Dotpay. Vi forbeholder oss retten til å utelukke enkelte betalingsmetoder og henvise kundene til andre betalingsmetoder under bestillingsprosessen.
 • Om bord i bussen: Kontanter; I Sverige aksepteres kun kort som betalingsmåte om bord i bussen (MasterCard, Visa, American Express, Maestro, Visa Electron, V Pay, JCB, Diners Club, China Union Pay). I tillegg kan du i Sverige kjøpe billett hos sjåføren med mobile NFC-baserte systemer (som f.eks. Swish, Mobile Pay, Apple Pay, Android Pay).
 • Utsalgssteder/reisebyråer: våre utsalgssteder for billetter tilbyr ulike betalingsmåter – alle godtar kontantbetaling.
 • Via telefon: Kredittkort (Mastercard/Visa/Amex) samt debetkort for kunder som bor i Tyskland.
6.2 Kredittkortkjøp

6.2.1 Ved kredittkortkjøp belastes kundens konto idet bestillingen fullføres. Når kundene betaler med kredittkort, gir de kredittinstitusjonen instruksjon om å informere FlixMobility eller en av deres autoriserte tredjeparter om kundens navn og adresse i tilfelle tilbakeføring, slik at FlixMobility kan gjøre sine krav gjeldende.

6.2.2 Passasjeren er pålagt å betale bankgebyrer som påløper i forbindelse med tilbakeføring knyttet til en kredittkortbetaling. Kanselleringsgebyrer kan også påløpe. Passasjerene skal ha mulighet til å bevise at avvisningen førte til lavere eller ingen kostnader. Ved tilbakeføring av beløp kan kundene bli utestengt fra å foreta kredittkortbetalinger på midlertidig eller permanent basis.

6.2.3 I kjølevannet av en resultatløs pengeinnkreving fra FlixMobilitys side videresendes kravene til en ekstern tjenesteleverandør for videre behandling. FlixMobility kan til dette formål videreformidle alle nødvendige personopplysninger om debitor til den eksterne tjenesteleverandøren.

6.3 Kompensasjon; tilbakeholdsrett

6.3.1 Kundene er kun berettiget til kompensasjon i tilfeller der deres motkrav er lovfestet eller er ubestridt eller godkjent av oss. De har i tillegg kun rett til å holde tilbake betaling hvis og i den grad deres motkrav er basert på det samme kontraktsforholdet

6.3.2 Dersom kunden har misligholdt en betalingsforpliktelse, skal alle eksisterende krav for samme kontraktsforhold forfalle med umiddelbar virkning.

6.3.3 Klausulene 6.3.1. og 6.3.2 gjelder ikke for forbindelser som drives av FlixBus Polska sp. z o.o. og andre polske fraktførere.6.4 Betalingsgebyr

6.4.1 Den totalprisen som angis for billetten i nettbutikken omfatter også eventuelle gebyrer som tilfaller en tredje part i forbindelse med den betalingsmåten du velger samt størrelsen på gebyrene og merverdiavgift.

6.4.2 For kunder som velger gebyrpliktige betalingsmetoder, tilkommer et gebyr på 2,1 % pluss mva. for hele verdien av handlekurven. I alle land tilbys det minst en gratis og vanlig betalingsmetode.

6.5 Priskampanjer

6.5.1 De priskampanjer som gjennomføres av FlixMobility GmbH innenfor rammen av markedsføringsaktiviteter og kjøp av reduserte billetter er begrenset til 3 billetter per person. Hvis en person kjøper mer enn 3 billetter fra samme priskampanje, kan FlixMobility GmbH kansellere alle bestillinger som går ut over de første 3 billettene. Denne bestemmelsen vil kunne frafalles innenfor rammen av spesielle markedsføringstiltak.

6.5.2 Kommersiell utnyttelse og i særdeleshet videresalg av billetter, er ikke tillatt, og vil bli møtte med sanksjoner fra FlixMobility GmbH i form av blokkering av billetter og/eller fremsettelse av erstatningskrav.

6.5.3 I tilfelle av svindel, forsøk på bedrageri eller mistanke om andre ulovlige aktiviteter relatert til kjøpet, innløsningen eller overføringen av billetter, forbeholder FlixMobility GmbH seg retten til å stenge den aktuelle kundekontoen og/eller kreve en alternativ betalingsmetode og/eller suspendere billettene. FlixMobility GmbH vil ikke innfri noen krav om å godkjenne eller innløse den berørte billetten.

6.5.4 I tilfelle av svindel, forsøk på bedrageri eller mistanke om andre ulovlige aktiviteter relatert til kjøpet, innløsningen eller overføringen av billetter, forbeholder FlixMobility GmbH seg retten til å kansellere alle billetter som er kjøpt fullt ut eller delvis via innløsning av billetten.

6.5.5 Billetter kjøpt på tilbud, som er gjenstand for endring etter avslutningen av tilbudet, må kjøpes til den fulle prisen som gjelder på dagen for turen/billetten.

6.6 Innløsing av kuponger

6.6.1 Du kan løse inn maksimum 1 verdikupong per bestilling. Verdikupongene kan kun løses inn på nettet eller på et av våre utsalgssteder. 

Kuponger med pengeverdi, såkalte verdikuponger, kan innløses for hele handlekurven.

Rabattkuponger som gir rabatt eller kuponger som gir gratisturer kan kun innløses mot billettens verdi. Tilleggstjenester (for eksempel serviceavgifter, ekstra betaling for sykler eller bagasje) kan ikke betales med de kupongtypene som er angitt over.

6.6.2 FlixMobilitys verdikupongkampanjer i forbindelse med markedsføringsaktiviteter og bruken av verdikuponger er begrenset til tre verdikuponger per person. Hvis en person løser inn mer enn tre verdikuponger fra samme verdikupongkampanje, kan FlixMobility avbestille bestillingene utover de tre første billettene. Denne bestemmelsen kan frafalles i forbindelse med spesialkampanjer.

6.6.3 Verdikuponger som er delt ut gratis i forbindelse med markedsføringsaktiviteter eller som et tegn på godvilje, utløper når den første bestillingsprosessen er fullført.

6.6.4 Kommersiell bruk, og da særlig videresalg av verdikuponger, er ikke tillatt og sanksjoneres av FlixMobility i form av sperring av billetter og/eller eventuelle erstatningskrav.

6.6.5 Det er ikke mulig å få en eventuell verdikupong saldo utbetalt.

6.6.6 Ved svindel, bedrageriforsøk eller mistanke om andre ulovlige aktiviteter i forbindelse med kjøp, innløsing eller overføring av gavekort, forbeholder FlixMobility seg retten til å avslutte den aktuelle kundekontoen og/eller kreve en alternativ betalingsmåte og/eller oppheve verdikupongen. FlixMobility vil ikke innfri eventuelle krav om godkjenning eller innløsing av den aktuelle verdikupongen.

6.6.7 Ved svindel, bedrageriforsøk eller mistanke om andre ulovlige aktiviteter i forbindelse med kjøp, innløsing eller overføring av gavekort, forbeholder FlixMobility seg retten til å annullere eventuelle billetter som er kjøpt helt eller delvis med innløsning av en slik verdikupong.

6.7 Innløsning av kupongkoder hos Interflix:

6.7.1 Det kan maksimalt innløses en tilgodelappkode per bestilling. Tilgodelappkodene aktiveres automatisk i løpet av 48 timer og kan kun benyttes på nettet eller hos våre samarbeidspartnere.

6.7.2 Kupongkodene er gyldige i 3 måneder.

6.7.3 Det er kun mulig å bestille en direkteforbindelse, med unntak av ut- og hjemreise. Avreisested må ikke være det samme som endepunktet.

6.7.4 Kupongene er personlige og kan ikke omsettes.

6.7.5 Ombestillinger kan kun foretas via vår kundeservice. Kansellering er utelukket.

6.7.6 Kommersiell bruk, og spesielt videresalg av kuponger, er ikke lov og vil bli sanksjonert av FlixMobility som vil blokkere billettene og/eller kreve skadeserstatning.

6.7.7 Utbetaling av eventuell mellomlegg på en kupong utelukkes.

6.7.8 Enhver reise som gjøres ved hjelp av kupong ses som en egen reise og atskilt fra andre reiser.

6.7.9 Passasjeren har rett til å heve kjøpet i løpet av 14 dager. Dersom kjøpet heves, må dette gjøres skriftlig.

7 Ugyldige billetter

Passasjerene må fremvise både billett og gyldig legitimasjon med bilde på forespørsel fra ansatte i Flix-selskapene under tilfeldige billettkontroller.

8 Straffetakst

8.1 Passasjerer som ved billettkontroll viser seg å reise med et av våre kjøretøyer uten å ha kjøpt billett til den aktuelle reisen, enten på forhånd eller ved påstiging, må betale straffetakst.

8.2 Passasjerer som ikke kan vise gyldig billett ved en billettkontroll, må oppgi korrekte personopplysninger og vise legitimasjon på forespørsel.

8.3 Straffetaksten beregnes til to ganger ordinær billettpris for tilbakelagt strekning, minimum 60 €, i tillegg til billettprisen for resterende reisestrekning frem til destinasjonen. Dersom passasjeren ikke kan bekrefte hvor langt han eller hun har reist, beregnes straffetaksten fra startstedet for den aktuelle ruten.

8.4 Straffetaksten må betales på stedet eller senest 2 uker etter mottak av skriftlig innbetalingskrav. Når betalingsfristen er utløpt, påløper det et administrasjonsgebyr på 5 € for hver purring som sendes ut, forutsatt at passasjeren ikke kan påvise at ingen eller lavere administrasjonskostnader er påløpt.

8.5 Flix-selskapene forbeholder seg retten til å forfølge saken videre i en sivil- og/eller straffeprosess.

9 Kansellering

9.1 En kansellering kan skje enten ved å bestille en ny billett (kansellering med ny bestilling) eller dersom du ikke benytter billetten og mottar refusjon i henhold til punkt 9.6. Det er ikke mulig å endre eller kansellere en bestilling hos sjåføren.

9.2 En kansellering som etterfølges av en ny bestilling (f.eks. rute, avreisetidspunkt, reisedato) kan bare foretas på FlixBus’ nettsider, av partneragenturer eller av billettkontorene til FlixCompanies inntil 15 minutter før planlagt avreisetidspunkt. En reise tur/retur anses som en bestilling.

9.3 Ved en kansellering med ny bestilling utstilles det en såkalt kansellerings-verdikupong.
Denne tilgodelappen er gyldig i 12 måneder og gir passasjeren rett til å benytte beløpet som er betalt for den kansellerte reisen til å bestille en ny reise i denne tiden. Dersom prisen på den nye bestillingen er høyere enn beløpet på den kansellerte reisen, må mellomlegget betales i tillegg. Dersom beløpet er lavere, forblir mellomlegget på kanselleringstilgodelappen og kan brukes ved en annen bestilling. Tidsavgrensede tilbud kan avvike fra disse reglene. 
Du finner mer informasjon på nettsiden om hvilke regler som gjelder for spesielle kampanjer.

9.4 Hvor hver ny bestilling, fjernes et kanselleringsgebyr per kansellerte reise og passasjer. Kanselleringsbekreftelsen vil bli utstedt på billettprisens beløp minus den kostnaden som påløper i kanselleringsprosessen. Endringer av personlig informasjon for personen som skal reise (f.eks. navn eller telefonnummer) er gratis, men hvis prisen på reisen har steget siden du bestilte, må du betale differansen. Kanselleringsgebyrer kommer ikke til anvendelse for forbindelser som drives av FlixBus Polska sp. z o.o. og andre polske fraktførere.

9.5 Når du bruker en tilgodekupong til å betale for en bestilling, gjelder de samme vilkårene og betingelsene for avbestilling for den nye reisen.

9.6 Dersom en billett ikke blir brukt, og dersom transportselskapet i samsvar med 2.2, er et Flix-selskap, vil billettprisen bli refundert på forespørsel sammen med billetten, minus € 15 i administrasjonsgebyr per passasjer per tur, så lenge passasjeren ikke kan godtgjøre at det ikke er pådratt tap eller skader for et mindre beløp. Behandlingsgebyrer for refusjon kommer ikke til anvendelse for bestillinger av forbindelser som drives av FlixBus Polska sp. z o.o. og andre polske fraktførere. Bevisbyrden for manglende bruk av billetten påhviler passasjeren. Det genereres en billett per passasjer per tur. En reise med overgang regnes som en tur. Den skriftlige forespørselen kan være uformell. Den skal sendes til service@flixbus.no Administrasjonsgebyret vil bli redusert til €2 per passasjer og tur pluss eventuelle bankoverføringskostnader dersom transportselskapet er, i samsvar med 2.2, FlixBus DACH GmbH eller FlixMobility GmbH og dersom forespørselen sendes omgående eller innen en uke etter at billetten utløper. Administrasjons- og bankgebyrene som er nevnt ovenfor, belastes ikke kunden dersom refusjonsforespørselen skyldes forhold som er underlagt FlixBus eller Flix-selskapene sitt ansvar. Refusjonsbeløpet for billetten, med fradrag for behandlingsgebyr og eventuelle bankoverføringsgebyrer, vil bli betalt utelukkende til den bankkonto kunden har spesifisert ved bestillingen, eller, hvis den er betalt med kredittkort, vil refusjonen gå til den aktuelle kredittkortkontoen.

9.7 De behandlings-, kansellerings- og overføringsgebyrene som er nevnt over påløper ikke dersom situasjonen oppstår som følge av omstendigheter som skyldes FlixMobility eller et annet selskap i Flix-gruppen. Tilgodehavende minus eventuelt behandlings- eller overføringsgebyr overføres til den kontoen som kunden anga ved bestilling. Dersom reisen ble betalt med kredittkort, overføres pengene til respektive  kredittkortkonto.

10 Rutetider

10.1 Vi forbeholder oss retten til å gjøre nødvendige endringer i godkjente og publiserte rutetider, datoer, ruter og takster, og dette gjelder særlig endinger som pålegges av konsesjonsmyndighetene.

10.2 Hvis rutene som er publisert i rutetabellen er merket «med forbehold om offentlig godkjenning», er ikke konsesjonsbehandlingen som er påkrevd for å kunne inkludere de aktuelle rutene (forbindelser, stopp, reisedag, takst osv.) i rutetilbudet, ferdigbehandlet ennå.

10.3 Ruteendringer som trer i kraft etter avtaleinngåelse og som er utenfor transportørens ansvarsområde (f.eks. langtidsvirkningen av naturkatastrofer eller permanente anleggsarbeider), gir ikke passasjerene rett til å kreve kompensasjon så lenge disse endringene kun representerer mindre avvik fra de opprinnelige avgangs- og ankomsttidene, det vil si opptil maksimum 2 timer. Ved mer omfattende endringer i rutetabellene har passasjerene rett til å trekke seg fra avtalen uten ekstra kostnad. Passasjerene bes kontakte kundeservice på følgende nummer:

 • Tyskland og Sveits (tysk fasttelefon): +49 30 300 137 300
 • Østerrike (østerriksk fasttelefon): +43 820 910 340
 • Italia (italiensk fasttelefon): +39 (02) 947 59 208
 • Frankrike (fransk fasttelefon): +33 (0)1 76 36 04 12
 • Storbritannia (britisk fasttelefon): +44 1 78 82 98 784
 • Kroatia (kroatisk fasttelefon): +385 1 800 03 80
 • Ringe fra Danmark (dansk fasttelefon): +45 32 72 93 86
 • Ringe fra Sverige (svensk fasttelefon): +46 850513750
 • Ringe fra Polen (polsk fasttelefon): +48 22 307 93 34
 • Ringe fra Ungarn (ungarsk fasttelefon): +36 1 701 04 78
 • Ringe fra Romania (rumensk fasttelefon): +40.376.300.111
 • Ringe fra Ukraina (ukrainsk fasttelefon): +38 044 228 1473*

eller ved å sende en e-post til service@flixbus.no. Passasjerene kan ikke ha påbegynt reisen. Andre passasjerrettigheter forblir uendret.

11 Før reisen

11.1 Det anbefales at passasjerene møter opp på avreisestedet senest 15 minutter før avgang.

11.2 Dersom passasjeren ikke møter opp til riktig avreisested og avreisetidspunkt for den bestilte reisen, kan retten til befordring og bestilt reise falle bort.

11.3 Hvis passasjeren varsles om betydelige forsinkelser via tekstmelding, e-post eller på annen skriftlig måte og unnlater å møte opp til det forsinkede avreisetidspunktet som er angitt i tekstmeldingen eller e-posten, opphører passasjerens rett til transport.

11.4 Passasjerens navn kontrolleres mot passasjerlisten som er tilgjengelig på mobiltelefonen til bussjåføren eller personalet på bussterminalen for å fastslå om passasjeren har krav på transport. Dette skjer vanligvis ved at billetten skannes. I spesielle tilfeller kan passasjeren bli bedt om å legitimere seg til sjåføren eller betjeningen ved å vise bestillingsbekreftelsen (utskrift eller elektronisk PDF-fil) og gyldig legitimasjon med bilde (ID-kort, pass eller lignende).

12 Omstigninger

12.1 Rutetilbudet består for det meste av direkteruter. I noen tilfeller er omstigning nødvendig.

12.2 Dersom det er planlagt overgang, garanterer FlixCompanies at passasjeren får videre transport til bestilt reisemål. FlixCompanies tilbyr alternativ transport dersom en buss unntaksvis ikke kan vente på en korresponderende buss. I enkelte tilfeller kan denne transporten være busser som betjenes av andre selskaper, bil eller tog. Det er ikke mulig å gjøre krav på en bestemt type transport. Dersom destinasjonen er langt unna og det ikke finnes en egnet alternativ rute og passasjeren dermed ikke kan fortsette reisen før påfølgende dag, tilbys passasjeren gratis overnatting på et mellomklassehotell.

12.3 Bestemmelsen som er beskrevet ovenfor, gjelder kun i tilfeller der passasjerene har bestilt en reise med direkteforbindelse hos FlixMobility. Hvis passasjerene bestiller flere individuelle reisestrekninger og setter disse sammen til én reise som innebærer omstigninger, er det passasjerene selv som bærer risikoen ved eventuelle forsinkelse. Passasjerene har i slike tilfeller ikke rett på alternativ transport eller hotellovernatting. FlixMobility eller Flix-selskapene vil imidlertid gjøre sitt beste for å informere passasjerene om alternative bussforbindelser.

12.4 Korrespondanse med transporttjenester som ikke betjenes av Flix-selskaper, kan ikke garanteres.

13 Passasjerens plikter

13.1 Passasjeren plikter å innrette seg etter instruksjoner fra sjåføren og personalet.

13.2 Sjåføren og personalet kan nekte å ta med personer som er synlig påvirket av alkohol eller andre rusmidler. Det samme gjelder for personer som på annen måte kan bli til ulempe eller ubehag for de øvrige passasjerene og som kan utgjøre en fare for sikkerheten. I slike tilfeller foreligger det ingen krav på alternativ transport.

13.3 Røyking er ikke tillatt om bord i bussen. Forbudet gjelder også for e-sigaretter.

13.4 Skade som den reisende påfører bussen eller innretninger skal erstattes etter vanlige erstatningsregler.

13.5 Passasjerer som tilgriser bussen med hensikt eller som følge av grov uaktsomhet må betale Flix-selskapene en rengjøringsavgift på minst 100 €. Passasjeren har rett til å fremlegge bevis for at han eller hun ikke har påført noen skade eller at skaden er mindre kostbar enn den faste avgiftssatsen som er nevnt ovenfor. For forbindelser som drives av FlixBus Polska sp. z o.o. og andre polske fraktførere, gjelder klausul 13.5 som bestemmer at passasjerer kun er forpliktet til å betale kompensasjon for den ovennevnte tilgrisingen så langt de faktiske kostnadene er forårsaket av skaden.

13.6 Transportøren har rett til å bortvise en passasjer fra kjøretøyet dersom passasjeren gjennom oppførsel er til sterk sjenanse for medpassasjerer, ikke retter seg etter bussjåførens anvisninger og gjør det vanskelig for bussjåføren og/eller øvrige passasjerer å fortsette reisen. Dette gjelder også dersom en passasjer ikke retter seg etter gjeldende retningslinjer om bord i bussen (f.eks. sikkerhetsregler). I slike tilfeller har transportøren rett til å beholde billettprisen.

13.7 Dersom bussen er utstyrt med setebelte, er det påbudt å bruke disse i samsvar med gjeldene bestemmelser.

13.8 Ved pauser/stopp eller politikontroller må passasjerene forlate bussen dersom sjåfører eller ekspedisjonspersonal ber om det. Ved pauser er passasjeren forpliktet til å overholde den pausetiden som angis av sjåfør eller ekspedisjonspersonal. Hvis en passasjer ikke har kommet tilbake til bussen etter at den angitte pausetiden er over, har sjåførene rett til å fortsette reisen, såfremt sjåførene ikke selv var ansvarlige for passasjerens fravær.

14 Passasjerenes forpliktelser ved internasjonale reiser

14.1 Alle passasjerer som ønsker transport over en landegrense, har selv ansvar for å overholde alle lover og forskrifter som gjelder for dokumenter og identitetspapirer, visa, utenlandsk valuta, toll og helse. FlixBus er ikke ansvarlig for eventuelle følger av manglende overholdelse av slike lover og regler, selv om de endres etter bestilling.

14.2 Alle passasjer som ønsker transport over en landegrense, må selv sørge for å skaffe til veie alle nødvendige reisedokumenter samt overholde lovene i det landet han/hun ønsker å reise fra, gjennom eller til (Generell regel: ID-kort for borgere i EU, Sveits og Island; pass for borgere av alle nasjonaliteter). Det anbefales å sjekke innreise- og reisekravene til destinasjonslandet ved å kontakte landenes respektive ambassade eller konsulat og ved å sjekke nettsiden europa.eu: http://europa.eu/youreurope/citizens/travel/entry-exit/index_en.htm
FlixBus er ikke ansvarlig for eventuelle følger av manglende nødvendige dokumenter og identitetspapirer.

14.3 Før hver avgang er passasjerer som reiser fra eller til en internasjonal destinasjon, forpliktet til å kunne fremlegge en godkjent form for offentlig utstedt identifikasjon som i det minste inneholder passasjerens fulle navn og bilde, dersom sjåføren eller servicepersonellet ber om det. Sjåfører og servicepersonell skal kontrollere at informasjonen på billetten er identisk med den legitimasjonen passasjeren fremviser.

14.4 FlixBus forbeholder seg retten til å nekte passasjerer å gå om bord:

 • dersom en passasjer ikke kan fremvise et dokument eller identitetspapir som viser fullt navn og har bilde;
 • dersom en passasjer fremviser et dokument eller identitetspapir hvis informasjon ikke samsvarer med informasjonen på billetten.

14.5 I henhold til artikkel 14.4 er FlixBus ikke forpliktet til å refundere billetten, verken helt eller delvis, eller å gi noen form for kompensasjon.

14.6 For å forenkle tollklareringen må bagasje/kofferter ikke låses.

14.7 Passasjerene plikter å kun ha med seg varer som er tollfrie både med hensyn til type og mengde.

15 Barn og mindreårige

15.1 Småbarn mellom 0 og 3 år kan bare reise i småbarnseter. Disse skal under reisen festes med de setebeltene som er anbrakt i bussen. Småbarnsetene må festes med topunktseler og skal medbringes når man reiser med småbarn.

15.2 På alle nasjonale og internasjonale forbindelser blir barn og mindreårige under 10 år kun transportert, dersom de under reisen ledsages av en voksen person.

15.3 Barn og mindreårige mellom 10 og 14 kan bare reise uten ledsagelse dersom en person med foreldremyndighet i løpet av bestillingsprosessen har skriftlig bekreftet at den mindreårige er i stand til å reise alene og uten tilsyn. FlixMobility, Flix-selskapene og deres partnerbedrifter påtar seg uttrykkelig ingen tilsynsplikt overfor den mindreårige. Alenereisende barn kan ikke transporteres på nattforbindelser og over nasjonale grenser. I tillegg er alenereisende barn utelukket fra reiser med overgangsforbindelser.

15.4 Ungdommer fra og med 15 år kan reise alene. Ved internasjonale forbindelser må personen med foreldremyndighet garantere at ungdommene har med seg alle nødvendige dokumenter og legitimasjonspapirer som trengs for å passere grensen (sml. punkt 14.2).

15.5 Barn reiser til en redusert takst. Dette gjelder for barn og mindreårige under 15 år. Hvis en tilbudspris ligge under den reduserte prisen, vil barnet automatisk få den billigere prisen.

15.6 Klausulene 15.2, 15.3 og 15.4 kommer ikke til anvendelse for forbindelser innenfor Frankrike og forbindelser fra Frankrike ut av landet. Mindreårige under 16 år må ledsages av en person med foreldremyndighet under reisen. For ungdom i alderen 16 og 17 år som reiser fra Frankrike til utlandet, skal en person med foreldremyndighet garantere at ungdommen har med seg alle nødvendige dokumenter og legitimasjonspapirer som trengs for å passere grensen (identitetskort eller pass).

15.7 Klausulene 15.2, 15.3 og 15.5 gjelder ikke for forbindelser innenfor Danmark. Mindreårige under 16 år kan reise alene innenfor Danmark, også på reiser med overgang, hvis en forelder eller person med foreldremyndighet har bekreftet skriftlig at den aktuelle mindreårige er i stand til å reise uten ledsagelse og tilsyn. FlixBus påtar seg uttrykkelig intet ansvar for tilsyn med mindreårige. Innenfor Danmark reiser barn alltid til redusert takst sammenlignet med voksenbilletter. Inntil to barn under 12 år kan reise gratis hvis de ledsages av en reisende på over 16 år. Ett barn under 12 kan reise gratis når det ledsages av et barn på mellom 12 og 15 år.

16 Passasjerer med funksjonshemning eller begrenset bevegelighet

16.1 I prinsippet blir alle personer transportert, uavhengig av om de har en funksjonshemning eller begrensninger i sin bevegelighet. Personer med funksjonshemning eller med begrenset bevegelighet vil fra FlixBus være sikret den bistand som i henhold til vedlegg I a og b i forordning (EU) 181/2011 ligger under transportørens ansvarsområde.

16.1.1 Innenfor Tsjekkia reiser personer med funksjonshemning eller begrenset bevegelighet til en redusert takst, såfremt de kan fremvise et gyldig ZTP- eller ZTP/P-kort utstedt i Tsjekkia

16.2 Ledsager samt blindeførerhund og ledsagerhund for funksjonshemmede

16.2.1 En ledsager transporteres gratis når vedkommende kan bevise behovet for konstant ledsagelse. Beviset legges frem ved starten av reisen, og skal bestå av det aktuelle dokumentet hvor behovet for konstant ledsagelse er oppført, f.eks.

 • i Tyskland, legitimasjonskort for funksjonshemmede eller et attest fra spesiallege
 • i Frankrike, Carte D'Invalidité (Besoin d´Accompagnement)
 • i Italia, attester utstedt av de lokale helsemyndighetene (ASL) eller den "Statlige anstalt for sosial omsorg" (INPS)
 • i Tsjekkia, et gyldig ZTP/P-kort, utstedt i TsjekkiaPS)

16.2.2 For å sikre at transport av person med funksjonshemning eller bevegelsesbegrensninger samt vedkommendes ledsager kan utføres, er det nødvendig at passasjeren på forhånd informerer oss om sitt behov. (sml. punkt 16.5.3).

16.2.3 Blindeførerhunder og ledsagerhunder for funksjonshemmede som må tas med av personer med funksjonshemning, transporteres uten ekstra kostnader, såfremt det fremvises et gyldig legitimasjonskort for funksjonshemmede eller et tilsvarende sertifikat (sml. 16.2.1). Disse dyrene er unntatt fra plikt til å bære munnkurv.

16.2.4 For å sikre at transport av en ledsager- eller førerhund kan gjennomføres, er det nødvendig at passasjeren på forhånd og senest 36 timer før reisens begynnelse informerer kundeservice om sitt behov over telefon.

16.3 Stoppesteder/buss-stasjoner
Flix-selskapene har ingen innflytelse over den infrastrukturelle tilstanden og tilretteleggingen for funksjonshemmede på de benyttede stoppestedene og buss-stasjonene, og kan derfor ikke gi noen garanti for deres tilstand. Ansvaret for dette ligger hos den som driver den aktuelle stasjonen.

16.4 Nektelse av transport

16.4.1 Skulle det på grunn av utformingen av kjøretøyet eller infrastrukturen, inkludert av buss-stasjoner og stoppesteder, ikke være fysisk mulig å gå på, av eller transportere funksjonshemmede personer eller person med begrenset bevegelsesmulighet på en sikker og operasjonelt gjennomførbar måte, tas det forbehold mot å gjennomføre en reservering, utstede en billett eller på annen måte stille kjøretøyet til disposisjon, eller ta personen om bord i kjøretøyet. I så fall vil den aktuelle personen informeres om andre akseptable transportalternativer med en tjeneste fra Flix-selskapene.

16.4.2 På grunn av kjøretøyets utforming, vil en transport for tiden kun være mulig når personer med funksjonshemning eller bevegelsesbegrensinger er i stand til på egen hånd å komme seg inn i kjøretøyet uten hjelp fra fremmede. Passasjeren kan forlange å bli ledsaget etter eget valg av en annen person, som er i stand til å yte den nødvendige hjelp til den funksjonshemmede person eller personen med begrenset bevegelighet, så grunnene faller bort. En slik ledsager transporteres uten ekstra kostnader; såfremt det lar seg gjøre, blir ledsageren tildelt en sitteplass ved siden av den funksjonshemmede eller personen med begrenset bevegelighet.

16.4.3 Den aktuelle passasjer vil bli informert omgående og på forespørsel skriftlig innen fem virkedager etter anmodningen om grunnene til nektelse av transport.

16.4.4 Dersom transport av en passasjer med funksjonshemning eller begrenset bevegelighet blir prøvet og billett utskrevet og denne passasjeren likevel blir nektet transport, har både passasjeren og ledsageren følgende valg: (a) erstatning av billettprisen og eventuelt så tidlig som mulig en gratis transport til det første utgangspunktet som ble angitt i transportavtalen, eller (b) så fremt det lar seg gjøre, fortsettelse av reisen eller viderereise med endret rute av en passende alternativ transporttjeneste til det bestemmelsesstedet som er angitt i transportavtalen.

16.5 Medtakelse av rullestol hhv. ganghjelpemidler

16.5.1 Passasjerer med funksjonshemning eller bevegelsesbegrensning har krav på vederlagsfritt å kunne ta med rullestol eller ganghjelpemidler i bussens lasterom.

16.5.2 Ut over dette må alle rullestoler som skal benyttes i passasjerrommet, uavhengig av produksjonsdato, ha tilgjengelig festepunkter for sikring, såkalte kraftknuter, etter DIN 75078-2 og en produsentfrigivelse etter DIN EN 12183 eller 12184. Oppfyllelse av ovennevnte normer for transport skal bekreftes før booking av det oversendte skjemaet. (sml. punkt 16.5.4).

16.5.3 For å prøve transportmuligheten blir passasjeren bedt om å meddele den nøyaktige utformingen av rullestolen eller andre ganghjelpemidler før bookingen fra og med 14 dager og senest 7 dager (ved transport i passasjerrommet) hhv. 36 timer (ved transport i lasterom) over telefon til kundeservice før reisens begynnelse.

16.5.4 Passasjeren forsikrer at rullestolen er funksjonsdyktig og i slik teknisk stand at den kan benyttes sikkert under reisen. Rullestolen er i samsvar med de aktuelle offisielle sikkerhetskrav. Transport i rullestol kan nektes når vesentlige holdepunkter taler for at en sikker transport ikke er mulig eller er tvilsom. Transportøren fraskriver seg ansvar for skader som kan tilskrives en mangelfull teknisk tilstand av rullestolen.

17 Sitteplassreservering

17.1 Bestilling av sitteplassreservering

17.1.1 På enkelte FlixBus-reiser vil det på tidspunktet for bestilling over våre FlixBus-nettsteder, hos partneragenturer og billettutsalgsstedene til Flix-selskapene være mulighet for å reservere en bestemt sitteplass (gang eller vindu, rad, bord). Så fremt tjenesten er tilgjengelig på den valgte reisen, kan en sitteplass tilføyes bestillingen. Denne tjenesten ytes mot vederlag. Gebyret for en sitteplass blir beregnet på grunnlag av den taksten som på kjøpstidspunktet gjelder for den aktuelle reisen. Vederlaget tar utgangspunkt i utvalgt sitteplasskategori og relasjon. Sitteplassene atskiller seg etter ulik situasjon (f.eks. bedre utsikt, plass ved et bord).

17.1.2 Bestilling av sitteplassreservering godkjennes ved at du henviser til bestillingsbekreftelsen. Ved bestilling for flere personer er ikke sitteplassreserveringene personbundet, dvs. at de enkelte personene i bestillingen ikke er tilordnet noen bestemte sitteplassreserveringer.

17.1.3 Det foreligger ingen plikt til å foreta sitteplassreservering mot  betaling. Så langt det ikke foreligger sitteplassreserveringer, kan den reisende i bussen fritt velge sitteplass i sin definerte kategori. I så fall kan det ikke garanteres at familier og grupper kan sitte sammen. Men det garanteres at enhver kunde vil få en sitteplass i bussen.

17.2 Innskrenkninger i sitteplassreserveringen

17.2.1 Når kunden unnlater å komme til bussen til rett tid, vil kundens krav på sitteplass og befordring gå tapt. FlixBus er i så fall berettiget til å tildele den aktuelle billetten til en annen i henhold til artikkel 11.2. Derfor anbefales det ved sitteplassreservering å innfinne seg på busstoppet senest 15 minutter før avreise.

17.2.2 I alminnelighet er det kun personer med en sitteplassreservering som har rett til å innta en reserverbar sitteplass. FlixBus kan ut fra driftsmessige eller sikkerhetstekniske grunner tildele sitteplasser på nytt, også etter avreisen. Dette kan forekomme når gravide, mindreårige, alenereisende barn eller personer med bevegelseshemming for viderereise er anvist en annen plass og ingen tilsvarende plasser står til disposisjon. I så fall følges anvisningene fra bussjåføren. Ny tildeling av sitteplasser skal gjennomføres uten hensyn til rase, religion, hudfarge, nasjonalitet eller kjønn.

17.2.3 Hvis det foretas en endring av sitteplassreserveringer og det ikke kan tildeles noen sitteplass i den bestilte kategorien eller en høyere kategori, kan den reisende kreve reserveringsgebyret tilbakebetalt. 

17.2.4 Ved innstillinger og forsinkelser i henhold til artikkel 20, blir gebyret for sitteplassreservering refundert.

17.2.5 En refusjon gjennomføres ikke når den reisende ikke har kommet, eller sitteplassen ble tildelt eller gitt vederlagsfritt.

17.3 Kansellering og ombooking
Gebyret for en sitteplassreservering refunderes ved kansellering eller ombooking av reiser, så fremt sitteplassen ikke er tildelt vederlagsfritt. Bestemmelsene i artikkel 9 kommer til anvendelse. Ved kansellering av en reise kan sitteplassreserveringer overføres til andre personer med lik bestilling.

18 Reisegods

18.1 Bagasje:

18.1.1 Det kan kun tas med ett kolli bagasje kostnadsfritt per passasjer. Maksimal størrelse er 80 x 50 x 30 cm per kolli. Mål som bare avviker i liten grad er tillatt dersom det totale omfanget på bagasjen ikke utgjør mer enn 160 cm totalt (bredde + lengde + høyde). En passasjer kan kun ta med ett kolli på opptil 20 kg kostnadsfritt. Kofferter og vesker regnes som bagasje. Unntak er en tursekk. I enkelte tilfeller, dersom kapasiteten tillater det, kan det være mulig å ta med et ekstra kolli mot gebyr (ekstra bagasje) med maksimale mål 80 x 50 x 30 cm og vekt inntil 20 kg. Også for ekstra bagasje er mål som avviker i liten grad tillatt, så sant det totale omfanget til bagasjen ikke utgjør mer enn 160 cm. Da tilkommer et gebyr på 2 euro. Passasjerer har ingen generell rett til å ta med mer enn ett kolli bagasje.

18.1.2 Ekstra bagasje må registreres på forhånd, enten (hvis det er mulig for turen) via bestillingssystemet eller over telefon, tidligst 48 timer før start på turen, via følgende kundetelefoner:

 • Tyskland og Sveits (tysk fasttelefon): +49 30 300 137 300
 • Østerrike (østerriksk fasttelefon): +43 820 910 340
 • Italia (italiensk fasttelefon): +39 (02) 947 59 208
 • Frankrike (fransk fasttelefon): +33 (0)1 76 36 04 12
 • Storbritannia (britisk fasttelefon): +44 1 78 82 98 784
 • Kroatia (kroatisk fasttelefon): +385 1 800 03 80
 • Ringe fra Danmark (dansk fasttelefon): +45 32 72 93 86
 • Ringe fra Sverige (svensk fasttelefon): +46 850513750
 • Ringe fra Polen (polsk fasttelefon): +48 22 307 93 34
 • Ringe fra Ungarn (ungarsk fasttelefon): +36 1 701 04 78
 • Ringe fra Romania (rumensk fasttelefon): +40.376.300.111
 • Ringe fra Ukraina (ukrainsk fasttelefon): +38 044 228 1473*

18.1.3 All bagasje skal være merket med navn og adresse for å sikre mest mulig effektiv bagasjehåndtering og eliminere feilutleveringer.

18.1.4 Passasjerene må selv laste om bagasje ved omstiging til annen buss. Bussjåføren kan i særlige tilfeller være behjelpelig, men er ikke forpliktet til å hjelpe til med bagasjen, med mindre passasjeren har nedsatt funksjonsevne eller bevegelighet.

18.2 Håndbagasje:

18.2.1 Gratis håndbagasje er begrenset til 1 kolli på opptil 42 x 30 x 18 cm og 7 kg per passasjer.

18.2.2 Passasjerene må oppbevare og ha tilsyn med håndbagasjen i passasjerområdet på en måte som sikrer at bussens sikkerhet og ordentlige drift ikke kompromitteres og slik at andre passasjerer ikke blir forstyrret. Håndbagasjen skal fortrinnsvis plasseres i bagasjehyllen eller under setet foran deg.

18.2.3 Passasjerene er selv ansvarlig for håndbagasjen og innholdet under hele reisen og må selv holde øye med den. Dersom en tredjepart får tilgang til håndbagasjen på ulovlig vis, skal bussjåføren informeres om dette. Passasjerene kan bli bedt om å sjekke håndbagasjen før de forlater bussen ved reisens slutt.

18.3 Spesialbagasje:

18.3.1 Passasjerene må forhåndsregistrere såkalt spesialbagasje hos kundeservice. Passasjerene har ikke krav på å ta med spesialbagasje.

18.3.2  Som speisalbagasje gjelder gjenstander som har større mål enn vanlig bagasje. Omfanget på ekstra bagasje må ikke overstige 240 cm (bredde + lengde + høyde). Et kolli spesialbagasje kan veie inntil 30 kg.

18.3.3 Spesialbagasje er begrenset til 1 kolli per passasjer.

18.3.4 Innredning, møbler eller møbeldeler, elektroniske enheter, surfebrett og pappesker transporteres vanligvis ikke som bagasje. Hjelpemidler for personforflytning og sykler regnes ikke som spesialbagasje. Det finnes egne regler for disse.

18.3.5 Det må meldes fra om spesialbagasje på forhånd, enten (så sant det er mulig for den aktuelle reisen) via bestillingssystemet eller via telefon, og ikke tidligere enn 48 timer før reisens begynnelse. Dette kan gjøres her:

 • Tyskland og Sveits (tysk fasttelefon): +49 30 300 137 300
 • Østerrike (østerriksk fasttelefon): +43 820 910 340
 • Italia (italiensk fasttelefon): +39 (02) 947 59 208
 • Frankrike (fransk fasttelefon): +33 (0)1 76 36 04 12
 • Storbritannia (britisk fasttelefon): +44 1 78 82 98 784
 • Kroatia (kroatisk fasttelefon): +385 1 800 03 80
 • Ringe fra Danmark (dansk fasttelefon): +45 32 72 93 86
 • Ringe fra Sverige (svensk fasttelefon): +46 850513750
 • Ringe fra Polen (polsk fasttelefon): +48 22 307 93 34
 • Ringe fra Ungarn (ungarsk fasttelefon): +36 1 701 04 78
 • Ringe fra Romania (rumensk fasttelefon): +40.376.300.111
 • Ringe fra Ukraina (ukrainsk fasttelefon): +38 044 228 1473*

Dersom det er mulig å ta med spesialbagasje, påløper et ekstra bagasjegebyr på 9 euro for hvert kolli. I motsetning til vanlig bagasje, må det alltid betales gebyr for spesialbagasje.

18.4 Musikkinstrumenter:

18.4.1 Musikkinstrumenter regnes som spesialbagasje. Hvis instrumentet (inkludert koffert) er mindre en tillatt størrelse for håndbagasje, kan det tas med gratis i stedet for håndbagasje. Hvis instrumentet (inkludert koffert) er større en tillatt størrelse for håndbagasje, må det fraktes i bakre bagasjerom i bussen. I slike tilfeller må du betale en bagasjeavgift (jf. punkt 17.3.5) Musikkinstrumenter i tilhørende transportkasse som måler mer enn 135 x 48 x 35 cm, kan ikke tas med som bagasje.

18.4.2 Det anbefales at musikkinstrumenter fraktes i en egnet transportkasse i hardt materiale.

18.5 Verdisaker:

18.5.1 Verdisaker som kontanter, smykker, edle metaller, nøkler, briller (solbriller og/eller lesebriller), elektroniske enheter (bærbar PC, iPad, nettbrett, MP3-spiller, mobiltelefon, kamera), kontaktlinser, proteser, medisin, viktige dokumenter (vitnemål, sertifikater, legitimasjon, pass, førerkort, verdipapirer) og skjøre gjenstander bør oppbevares i håndbagasjen og behandles med aktsomhet.

18.5.2 Hvis passasjerene likevel velger å plassere verdisaker i den vanlige bagasjen, påtar transportøren seg ikke ansvar for dette. Tilfeller av forsett eller grov uaktsomhet er unntatt fra ovennevnte.

18.6 Barnevogn:

18.6.1 Barnevogner regnes som spesialbagasje (maks. 1 barnevogn per passasjer). Barnevognen må være sammenleggbar. Andre typer barnevogner kan ikke tas med. Registrering kan tidligst foretas 48 timer før avreise og via telefon til kundeservice’ hotline. 

18.6.2 Barnevogn kan tas med kostnadsfritt.

18.7 Sykkel:

18.7.1 På noen strekninger blir sykler transportert. Syklene må ha standard størrelser uten påmonteringer og skal ikke overskride en vekt på 25 kg - E-sykler, Pelecs, tandemsykler eller sykler med tre hjul er utelukket fra transport.

18.7.2 Vi anbefaler at passasjerer som ønsker å ha med sykkel på reisen, bestiller reisen og plass til sykkelen god tid i forveien.

18.7.3 Sykkeltransport er avhengig av tilgjengelig plass og begrenset til maksimum fem sykler per buss. Passasjerene har ikke krav på å ta med sykkel på bussen.

18.7.4 Prisen for å ta med sykkel på bussen er 9 €, uavhengig av reiselegde og billettpris. Syklene fraktes på sykkelstativ. Enkelte sykler må fraktes i egnet sykkeltransportveske i bagasjerommet (f.eks. sammenleggbare sykler). I så fall må kundeservice informeres (se også punkt 18.3.5).

18.8 Det er ingen forsikringsdekning for gjenstander som glemmes eller mistes på bussen. Passasjerer som har glemt noe på bussen, må fylle ut hittegodsskjemaet på nettportalene til FlixMobility.

18.9 Farlige stoffer og gjenstander er forbudt, som

 • eksplosive eller lettantennelige stoffer, radioaktive stoffer, illeluktende eller etsende stoffer.
 • Gjenstander som ikke er pakket inn eller sikret på ordentlig måte og kan skade andre passasjerer.

Dette gjelder gjenstander som våpen, ammunisjon og fyrverkeri.

19 Dyr

19.1 Det er ikke tillatt å ta med hunder eller andre dyr på ekspressbussene.

19.2Reglene angitt i punkt 16.2.3 og 16.2.4 gjelder for service- og førerhunder.

20 Passasjerrettigheter ved forsinkelser eller kanselleringer

20.1 Ved kanselleringer eller forsinkelser vil Flix-selskapene eller bussterminaloperatøren informere passasjerer som reiser fra en betjent bussterminal, om situasjonen så raskt som mulig og senest 30 minutter etter oppsatt avgangstid. Det gis informasjon om forventet avgangstid så snart som denne informasjonen er tilgjengelig. Flix-selskapene skal informere alle passasjerer, særlig de som reiser fra ubetjente bussterminaler, elektronisk om kanselleringer eller forsinkelser. Passasjerene må oppgi nødvendig kontaktinformasjon (dvs. mobilnummer) for å kunne motta slik informasjon.

20.2 Dersom det er rimelig å anta at avreisen for den bestilte turen må kanselleres, vil bli forsinket med mer enn 120 minutter eller i tilfelle av overbooking, kan passasjerene opptre som følger: (a) fortsette reisen ved første tilgjengelige mulighet på en annen rute som går til samme destinasjon og har tilsvarende betingelser som angitt i befordringsavtalen, eller (b) få refundert billetten og gratis returreise med buss til avreisestedet som er angitt i befordringsavtalen. Krav om refusjon av full betalt billettpris skal gjelde både for den delen av reisen som er tilbakelagt i tillegg til de delene av reisen som ikke er fullført, dersom reisen blir formålsløs ut fra passasjerens opprinnelige reiseplaner. Refusjonen skjer i penger senest 14 dager etter mottak av refusjonskrav eller etter at passasjerene har fått valget mellom alternativ (a) eller (b) ovenfor, med mindre passasjerene godtar andre former for refusjon.

20.3 FlixMobility skal tilby passasjerene overnatting på hotell eller lignende samt hjelp til å organisere transport fra bussterminalen til overnattingsstedet dersom det er behov for overnatting i én natt eller mer som følge av at reisen er kansellert eller er mer enn 90 minutter forsinket fra en bussterminal. Dette gjelder reiser med reisetid på over 3 timer. I slike tilfeller skal FlixMobility tilby passasjerene snacks, måltider eller forfriskninger som står i forhold til ventetiden eller forsinkelsen, forutsatt at dette er tilgjengelig i bussen eller på bussterminalen eller kan skaffes til veie innen rimelighetens grenser. FlixMobility dekker overnatting, ekskludert busstransporten mellom bussterminalen og overnattingsstedet, opptil 80 € per natt per passasjer og maksimum 2 netter. Krav på gratis overnatting på hotell eller lignende innkvartering som er nevnt ovenfor, gjelder ikke når FlixMobility kan påvise at kanselleringen eller forsinkelsen skyldes ekstreme værforhold eller naturkatastrofer som utgjør en sikkerhetsrisiko og hindrer at rutetilbudet kan opprettholdes.

20.4 Dersom det oppstår feil eller problemer med kjøretøyet underveis på reisen, skal FlixMobility tilby passasjerene videre transport med alternativt kjøretøy eller buss til et sted der det er mulig å fortsette reisen.

20.5 Andre krav som følge av ulemper forbundet med kanselleringer eller forsinkelser utelukkes ikke.

21 Ansvar

21.1 Ved uaktsomhet – med unntak av skade på liv, kropp eller helse – påtas det kun ansvar ved brudd på vesentlige avtaleforpliktelser. Ubegrenset ansvar ved forsett og grov uaktsomhet skal fortsatt gjelde.

21.2 Ansvar for indirekte skader skal være unntatt i tilfeller av vanlig uaktsomhet. Dette gjelder ikke ved forsettlig eller uaktsom skade på kropp, liv eller helse.

21.3 Erstatning ved død eller personlig skade er begrenset til 220 000 € per passasjer, hvorved erstatningsnivået innenfor vegtrafikkloven forblir uberørt.

21.4 Ansvar og erstatningsplikt for skade på bagasje er underlagt følgende begrensinger og unntak:

21.4.1 Ved skade på eller tap av bagasje som skyldes en ulykke med bussen, er erstatningsnivået per erstatningskrav per passasjer og bagasjekolli begrenset til 1 200 €.

21.4.2 Transportøren har ikke erstatningsansvar for tap av bagasje som ikke er knyttet til en ulykke med bussen, og heller ikke ved forveksling eller tyveri, med mindre transportøren har utvist forsett eller grov uaktsomhet.

21.4.3 Transportøren har ikke erstatningsansvar for skade eller følgeskade som skyldes at passasjeren ikke har pakket bagasjen på forsvarlig måte, med mindre transportøren har utvist forsett eller grov uaktsomhet.

21.5 Kompensasjon ved skade på rullestoler og andre hjelpemidler til personforflytning, skal som et minimum tilsvare kostnaden forbundet med gjenanskaffelse eller reparasjon av skadet eller tapt utstyr. I erstatningsprosessen vil transportøren gjøre sitt ytterste for å skaffe til veie midlertidig utstyr med tilsvarende tekniske funksjoner og funksjonalitet som den tapte eller skadede rullestolen eller annet hjelpemiddel for personforflytning.

21.6 Erstatningsbeløpet for all annen skade på bagasje, som verken er ulykkesbetinget skade på bagasje eller skade på rullestoler eller andre hjelpemidler til personforflytning, er begrenset til 1 000 euro i henhold til punkt 23 i den tyske loven om offentlig transport (Personenbeförderungsgesetz), med mindre skaden skyldes forsett eller grov uaktsomhet.

21.7 Begrensningene og unntakene for erstatning skal ikke gjelde lovfestet obligatorisk ansvar uten skyld eller hvis en objektiv garanti er påtatt i individuelle saker.

Klausulene 21.1 til 21.7 gjelder ikke for forbindelser som drives av FlixBus Polska sp. z o.o. og andre polske fraktførere. I denne henseende skal bestemmelsene i den allment gjeldende polske rett gjelde, inkludert bestemmelsene i den polske sivillovboken og den polske transportloven.

21.8 For forbindelser innenfor Polen eller internasjonale forbindelser fra Polen skal følgende klageprosedyrer gjelde (21.8.1 til 21.8.9).

20.8.1 Klager som oppstår på grunnlag av befordringskontrakt inngått med fraktfører, inkludert de som gjelder bestilling av befordring, skal sendes via skjemaet på nettportalene til FlixMobility, gis skriftlig til bussjåføren eller sendes skriftlig (med rekommandert sending) til følgende fraktføreradresse: FlixBus Polska sp. z o.o., ul. Fabryczna 5A, 00-466 Warszawa, Polen. Klager kan sendes inn innen ett år fra datoen for de omstendigheter som er gjenstand for klage. Rettighetsinnehaveren er passasjeren eller dennes representant, juridiske representant eller rettmessige etterfølger.

21.8.2 Klagen bør inneholde en angivelse av den person som innsender klagen, beskrivelse av omstendighetene og innvendinger som fremmes, angivelse av skade som er lidt, fastsetting av kravet (kompensasjonsbeløp), og signatur fra den person som innleverer klagen. Klagen må være ledsaget av originaler eller fotokopier av billetten samt andre dokumenter angående inngåelse av befordringskontrakten, inkludert de som bekrefter retten til gratis eller redusert pris på transport.

21.8.3 I tilfelle klager som gjelder bagasjen må man beskrive den skaden eller de omstendighetene som inntraff.

21.8.4 Hvis klagen ikke oppfyller de betingelser som spesifiseres ovenfor, eller hvis det for å vurdere den kreves tilleggsinformasjon, skal fraktføreren ringe den person som innleverer klagen for at denne kan avhjelpe manglene eller gi tilleggsforklaringer innen 14 dager etter å ha mottett anmodningen. Manglende tilsvar på henvendelsen innenfor den angitte perioden fører til at klagen ikke tas til realitetsbehandling.

21.8.5 Fraktføreren vurderer klagen innen 30 dager fra den dato klagen er innlevert eller fra den dato klagen er fullstendig.

21.8.6 Unnlatelse av å vurdere klagen innenfor den foreskrevne perioden medfører at klagen tas til følge.

21.8.7 Enhver person som innleverer en klage som helst eller delvis ikke tas til følge, kan klage til fornyet behandling. Fraktfører vurderer denne klage innen 14 dager etter å ha mottatt den.

21.8.8 Etter at klageprosedyrene er uttømt, vil kravene kunne fremmes for domstolene.

21.8.9 Andre betingelser og detaljert klagebehandlingsprosedyre er regulert i den polske transportloven med forskrifter.

22 Generelle vilkår for befordring

I tillegg til «Spesielle vilkår for befordring» gjelder forskriften med generelle vilkår for befordring med trikk og buss og rutetransport med motorkjøretøyer (Verordnung über die Allgemeinen Beförderungsbedingungen für den Straßenbahn- und Obusverkehr sowie für den Linienverkehr mit Kraftfahrzeugen) av 7. februar 1970 (side 230, Bundesgesetzblatt) i den til enhver tid gjeldende versjon.

Det ovenfor beskrevne kommer ikke til anvendelse for forbindelser som drives av FlixBus Polska sp. z o.o. og andre polske fraktførere.

23 Alminnelig verneting

Alminnelig verneting er München i Tyskland.

Det ovenfor beskrevne kommer ikke til anvendelse for forbindelser som drives av FlixBus Polska sp. z o.o. og andre polske fraktførere.

24 Virkningsløse bestemmelser

Dersom enkelte bestemmelser i disse generelle vilkårene for befordring skulle være eller bli helt eller delvis virkningsløse eller ugyldige, skal det i prinsippet ikke påvirke gyldigheten til befordringsavtalen som helhet.

*Vær oppmerksom på prisen på samtaler fra fasttelefon og mobiltelefon varierer avhengig av leverandør.